Gemeenteraad Ieper – 6 maart 2017

Schepen Dehaene wil ouders en grootouders die hun kinderen afzetten in de Weverijstraat aan de academie een lesje leren. Dat zei hij op de gemeenteraad nadat Open Ieper-fractieleider Emmily Talpe hem erop wees dat een verkeersverbod in de Weverijstraat net voor meer chaos zal zorgen.

Het stadsbestuur besliste op 20 februari om, in een proefopstelling van drie maand, een verkeersverbod in te stellen in de Weverijstraat. Emmily Talpe kan zich niet vinden in die beslissing: “De Weverijstraat is de enige toegangsweg voor voertuigen tussen het Kattekerkhof en de ingang van de academie. De straat, waar je niet mag parkeren maar over een vrij lange strook wel mag stilstaan zonder het voertuig te verlaten, wordt veel gebruikt door ouders die hun kinderen afzetten en ophalen aan de academie.” Volgens het raadslid zullen de vier voorziene kiss- and rideplaatsen in de Polenlaan net voor de ingang van de ondergrondse parkeergarage niet voldoende zijn om dit op te vangen. “Ouders zullen nu dus eerst moeten gaan rondzoeken in de buurt naar een parkeerplaats, en dat is op de drukke momenten van de academie-uren geen evidentie. Je kind daar ophalen zal dus minstens dubbel zo lang duren”, aldus Talpe. “Bovendien zorgt De Weverijstraat voor een ontsluiting richting Wieltjesgracht en de parking in de Nijverheidsstraat.”

Schepen Dehaene legde de verantwoordelijkheid voor het invoeren van de maatregel bij de ouders die hun kinderen oppikken en afzetten aan de academie. Volgens hem negeren automobilisten daar al te vaak de verkeersregels, waardoor er chaos ontstaat. Talpe repliceerde hierop dat het afsluiten van de Weverijstraat net voor meer onveilige situaties zal zorgen: “Heel wat wagens zullen nu gegarandeerd langs de kant van de Polenweg en de Brugseweg stilstaan om hun kinderen af te zetten of op te pikken, met nog meer opstoppingen tot gevolg”, redeneert het parlementslid. “De logica hiervan ontgaat ons volledig. Ieper zegt dat ze jonge gezinnen wil aantrekken, maar met een volledig verkeersverbod aan de academie bereik je net het omgekeerde.”

 

In naam van de Open Ieperfractie vroeg Talpe het schepencollege met aandrang om geen verkeerverbod in Weverijstraat in te voeren. Schepen Dehaene bleef echter achter de maatregel staan, en voegde daar nog aan toe dat “het ouders die daar hun kinderen komen afzetten een lesje zal leren”. Talpe reageerde geschokt op de woorden van de schepen: “Dit getuigt van een lage dunk ten opzichte van ouders. Hen een lesje leren? Dat vind ik best belerend.”