Gemeenteraad Ieper – 27 maart 2017

In de gemeenteraad herhaalde Emmily Talpe haar voorstel om een vragenuurtje voor burgers te organiseren voorafgaand aan de gemeenteraad. “Ik stelde deze vraag al op de gemeenteraad in maart 2015 en schepen Verschoore beloofde dit toen te bespreken in de commissie Inspraak. Helaas kwam het voorstel daar nog steeds niet op de agenda”, zegt Talpe. “Nochtans zijn burgerparticipatie en –inspraak belangrijke pijlers in onze democratie. Het is essentieel dat we op regelmatige basis naar burgers luisteren, en dus  niet alleen wanneer men naar de stembus trekt.”

Concreet wil Talpe dat er voorafgaand aan de gemeenteraad tijd wordt voorzien voor burgers om  rechtstreeks mondelinge vragen te stellen aan de burgemeester en schepenen. Het liberale parlementslid verwijst naar het gemeentedecreet, dat stelt dat de gemeenteraad initiatieven dient te nemen om de inspraak van burgers te verzekeren. Verschillende steden en gemeenten, waaronder Kortrijk, hebben dit vragenuurtje al geïnstalleerd en spreken van een succes”, licht Talpe toe. “Het is niet alleen een mooi signaal van inspraak naar elke Ieperling toe, ook kan hiermee een beter beeld gevormd worden van de bekommernissen en voorstellen van de inwoners.”

De politica riep het stadsbestuur vervolgens voor de tweede keer op om de ruimte die door het Gemeentedecreet wordt voorzien ten volle te benutten door met een vragenuurtje een meer directe vorm van inspraak mogelijk te maken. Raadslid Goudeseune, voorzitter van de commissie Inspraak, toonde zich bereid om het voorstel verder te bespreken.