Emmily Talpe: “Als het dit stadsbestuur écht menens is wat betreft inspraak over dit belangrijke project voor de binnenstad, dan legt ze deze ingrijpende beslissing voor aan de kiezer in 2018. Als ze niet willen wachten met hun plannen, dan is enkel een referendum een afdoende democratisch instrument.”

Op 1 april werd het aangepaste plan voor de heraanleg van de Leetzone voorgesteld.
Eerder liet het stadsbestuur al weten dat ze geen ondergrondse parking onder het Astridpark wil – wat wel voorzien was in het oorspronkelijke ontwerpplan – maar dat men samen met de ontwerper op zoek zou gaan naar alternatieven om bovengronds een voldoende parkeeraanbod te voorzien.

Emmily Talpe: “Tot onze ontgoocheling stellen wij vast dat er absoluut geen alternatief wordt geboden voor de ondergrondse parking die zowel Open Ieper als de ontwerper hadden voorgesteld. Op dertien plaatsen na worden alle parkeerplaatsen op het Vandenpeereboomplein geschrapt.
Deze plaatsen zullen bovendien wellicht worden voorbehouden voor kort parkeren en terecht voor mensen met een beperking. Ook op het Sint-Maartensplein wordt de huidige parkeerruimte voor bijna 100 wagens meer dan gehalveerd.
Op die twee centrale makkelijk bereikbare parkeerplaatsen verdwijnen dus in totaal meer dan 130 parkeerplaatsen.
Waar de bewoners en bezoekers van het centrum dan wel hun auto moeten stallen? Het stadsbestuur hoopt wellicht dat de Ieperlingen zich massaal een ‘mini’ aanschaffen, om dan een zoektocht te starten in de nauwe Ieperse straatjes naar die éne vrije parkeerplaats.”

Zoekverkeer

Emmily Talpe: “De keuze die het Ieperse stadsbestuur hier maakt is ondoordacht, een ramp voor wie in Ieper woont, werkt, winkelt, investeert en onderneemt. Bovendien zal dit ongetwijfeld zorgen voor heel wat bijkomend zoekverkeer in de zijstraten van het centrum. Wat dan weer leidt tot meer stadsverkeer, meer geluids- en milieuhinder.”

Gegoochel

Talpe: “In een poging om de pil toch wat te verzachten lijkt schepen Dehaene te goochelen met het aantal parkeerplaatsen. Vorig jaar besliste het stadsbestuur om 25% van de parkeerplaatsen in de binnenstad te schrappen. Uit onze eigen tellingen blijkt nu dat het huidig aantal parkeerplaatsen in de cijfers van het stadsbestuur op verschillende plaatsen wordt onderschat om zo het aantal te verdwijnen parkeerplaatsen enigszins te minimaliseren. De realiteit voor de Ieperse automobilist zal met andere woorden nog erger worden dan de huidige voorstelling.”
Ondergrondse parking

De oplossing werd door de ontwerpers nochtans aangereikt: een ondergrondse parkeergarage onder het Astridpark. Zo creëert men bovengronds open ruimte voor voetgangers, fietsers, terrassen en spelende kinderen, kortom voor een echt groen stadshart en compenseert men dit door ondergronds voldoende parkeerplaatsen te voorzien.

Talpe: “Alle 13 Vlaamse centrumsteden hebben een ondergronds parkeeraanbod in hun centrum. Alleen Ieper is principieel tegen. Er worden hierbij krasse uitspraken gedaan over de kostprijs, zonder enige studie of gesprekken met mogelijke private partners. Vergeet ook niet dat de Ieperse schatkist momenteel jaarlijks 800.000 euro ontvangt aan parkeergelden. Het is dan ook maar normaal dat de automobilist hiervoor iets terug krijgt.”

Referendum

Terwijl de Ieperling officieel nog steeds wacht op de conclusies van het vorige inspraakmoment, organiseerde het stadsbestuur in april een nieuwe inspraakronde over het aangepaste plan.
Talpe: “Uit de cijfers van de eerste bevraging bleek een ruime meerderheid van de deelnemers nochtans voorstander van een ondergrondse parking. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het stadsbestuur die resultaten stilzwijgt. Ook de tweede inspraakronde is een slag in het water daar de Ieperling amper 1 maand de tijd kreeg om haar mening te geven. Als het dit stadsbestuur echt menens is qua inspraak in dit belangrijk dossier, dan legt ze deze ingrijpende beslissing voor aan de kiezer in 2018. Als ze niet willen wachten met hun plannen, dan is enkel een referendum op eigen initiatief een afdoende democratisch instrument. Open Ieper zal dit dan ook op de volgende gemeenteraad aan de meerderheid voorleggen.”