Bron: Het Nieuwsblad Regio Oostende-Westhoek – 3 mei 2017

Open Ieper wil dat het stadsbestuur een volksraadpleging houdt over de heraanleg van De Leet. “Als ze hun plannen nog voor 2018 willen starten, is dat de beste manier”, klinkt het.

“Als het dit stadsbestuur echt menens is qua inspraak, dan legt ze deze ingrijpende beslissing beter voor aan de kiezer in 2018”, zegt Emmily Talpe (Open Ieper). “Dit is een veel te belangrijk dossier, met verregaande gevolgen voor de leefbaarheid van de binnenstad.”

Gemeenteraadslid Talpe is groot voorstander van een ondergrondse garage onder het Astridpark. “Uit de cijfers van de eerste bevraging bleek een ruime meerderheid van de deelnemers voorstander van een ondergrondse parking, en toch geeft de meerderheid de ontwerper de opdracht die garage te schrappen uit de plannen. Als het stadsbestuur niet wil wachten tot de verkiezingen, dan is enkel een referendum de manier waarop je alle Ieperlingen kan bereiken.”

Zelf een referendum op poten zetten, wil de oppositiepartij niet doen. “Dat lukt niet in zo’n korte tijd, met de sperperiode van een jaar voor de verkiezingen. Als het bestuur op eigen initiatief een volksraadpleging houdt, dan heeft ze de tien procent handtekeningen niet nodig.”

Schepen van Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening Dominique Dehaene (CD&V) wacht eerst het voorstel af. “We hebben veel aandacht besteed aan participatie. Het staat iedere politieke partij vrij om binnen de gemeenteraad zaken voor te stellen, die daar ook worden besproken.”

Volgens Jan Vercammen van meerderheidspartij N-VA is het dossier van De Leet nog niet rijp wegens te veel onduidelijkheden. “De heraanleg van De Leet leeft sterk, zeker ook binnen de meerderheid. ”

Aanpasbare parkeerplaatsen

Ook Groen kwam net als zeven individuele mensen en drie verenigingen en groeperingen met een reactie op het ontwerp dat op tafel ligt. “We willen verandering zien op vlak van parkeren en de nadrukkelijke aanwezigheid van de auto. We doen een voorstel met ‘verdampbare parkeerplaatsen’, die makkelijk te verwijderen zijn als ze overbodig blijken. Even goed kunnen ze bijgeplaatst worden. Wij stellen voor om te vertrekken met een kleiner aantal parkeerplaatsen. Als na een proefperiode blijkt dat dit problematisch is, dan kunnen gemakkelijk een aantal plaatsen bijgemaakt worden”, zeggen gemeenteraadslid Vera Lannoo en voorzitter Diederik Vandenbilcke.

Maandag zit het stadsbestuur ook nog samen met de voorzitters van de adviesraden.

 

Tommy Huyghebaert