Bron: Krant van West-Vlaanderen/West – 05 Mei 2017

De toekomstplannen van de Leet blijven de politieke gemoederen beroeren. Vooral het dalende aantal parkeerplaatsen op de site is een doorn in het oog van oppositiepartij Open Ieper. Fractieleider Emmily Talpe ijvert al lang voor een ondergrondse parkeergarage onder het Astridpark. Het stadsbestuur is daar echter niet voor te vinden. Emmily Talpe schakelt nu een versnelling hoger en zal maandag op de gemeenteraad vragen aan het schepencollege om een volksraadpleging of referendum te houden over de toekomst van de Leet. “Op het Vandenpeereboomplein worden bijna alle plaatsen geschrapt en op het Sint-Maartensplein gaan we van bijna honderd naar minder dan de helft”, legt Emmily Talpe uit. “Uit onze eigen tellingen blijkt dat het huidig aantal parkeerplaatsen in de cijfers van het stadsbestuur wordt onderschat om zo het aantal te verdwijnen parkeerplaatsen te minimaliseren. Alle 13 Vlaamse centrumsteden hebben een ondergronds parkeeraanbod in hun centrum. Alleen Ieper is principieel tegen. Vergeet niet dat de Ieperse schatkist momenteel jaarlijks 800.000 euro ontvangt aan parkeergelden.”

Inspraak

Ook het inspraaktraject oogst kritiek bij Emmily Talpe. “Terwijl de Ieperling officieel nog steeds wacht op de conclusies van het vorige inspraakmoment, organiseerde het stadsbestuur in april een nieuwe inspraakronde over het aangepaste plan. En daarvoor kregen de Ieperlingen amper een maand de tijd. Tijdens de eerste inspraakronde waren er maar enkele tientallen reacties. Voor het tweede inspraakmoment zijn er amper tien antwoorden van burgers en verenigingen binnengelopen. Dit dossier is te belangrijk voor de Ieperlingen om hen geen inspraak te geven. Geef hen echte inspraak. Daarom zal ik vragen dat het stadsbestuur op eigen initiatief een referendum organiseert over de toekomst van de Leet. Willen de inwoners een ondergrondse parkeergarage? Om zelf een referendum af te dwingen met handtekeningen is het wellicht te laat, door de sperperiode van een jaar voor de verkiezingen. Het zou te kort dag zijn om dan alles nog voor het einde van het jaar georganiseerd te krijgen.”

Kansen grijpen

Schepen Dominique Dehaene (CD&V) wil het debat voeren in de gemeenteraad. “Officieel weet ik nog van niets, op de vraag van het referendum kan ik niet reageren.” Over de kritiek van het gebrek aan inspraak wil hij wel het volgende kwijt: “Ik kan alleen maar zeggen dat we er alles aan gedaan hebben om de Ieperlingen zo veel mogelijk inspraak te geven en hen te betrekken. We hebben mensen laten weten dat de plannen er waren, hebben infovergaderingen georganiseerd… We hebben zelfs in een eerste fase de vier overgebleven voorstellen al bekend gemaakt, wat helemaal niet evident was. Daarna hebben we de resultaten van deinspraakmomenten telkens meegenomen in het ontwerp. Mensen hebben meerdere keren de kans gekregen om te reageren en kansen moeten gegrepen worden.” (JL)