Op de Ieperse gemeenteraad komende maandag zal Emmily Talpe het stadsbestuur vragen een referendum te organiseren over de heraanleg van de Leet. Op het eerder georganiseerde inspraakmoment bezorgden slechts 7 deelnemers het stadsbestuur hun reactie op de plannen. Voor Talpe is het overduidelijk dat het participatietraject te kort en te weinig toegankelijk was.  Als het dit stadsbestuur echt menens is qua inspraak in dit belangrijk dossier, dan kiest ze voor een referendum of legt ze deze ingrijpende beslissing voor aan de kiezer in 2018, argumenteert het parlementslid. Voorts zal Talpe ook informeren naar de toekomstige invulling van de Sint-Niklaaskerk. Open Ieper-collega Patrick Benoot zal het voorstel lanceren om replica’s van de leeuwen aan de Menenpoort te voorzien. Ann-Sophie Himpe zal het belang van een degelijk fietsbeleid onderstrepen en het stadsbestuur vragen het charter Sterk Fietsbeleid te ondertekenen. Daarnaast zal op de gemeenteraad ook de nieuwe selectieprocedure voor een ontwerper voor de invulling van het Openluchtzwembad besproken worden, net als de aankoop van meubilair voor het Yper Museum. Tot slot wordt op de gemeenteraad ook de laureaat van de Vredesprijs 2017 bekendgemaakt.

 1. Goedkeuring notulen van 27 maart 2017.
 1. Bekendmaking laureaat Vredesprijs 2017
 1. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 18 mei 2017.
 1. Partnerschapsovereenkomst verbonden aan het ESF-project “versterkt streekbeleid”.
 1. Projectvereniging CO7. Jaarrekening 2016 en werkingsverslag 2016. Goedkeuring.
 1. Afschaffen van tracé van buurtweg/sentier 30 tussen de Pilkemseweg en Bikschotestraat te Boezinge – Goedkeuring
 1. Op maat maken, leveren en plaatsen van vitrines, scenografische elementen en meubilair voor de nieuwe permanente tentoonstelling voor het Yper Museum – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring – TD/2016/22/03
 2. AGB Spie – Jaarrekening 2016 – Goedkeuring

 

 1. AGB Vauban – Jaarrekening 2016 – Goedkeuring
 1. Niet-akkoord omtrent definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en 2012
 1. De Vloei: akte opstalrecht NV Bouw Francis Bostoen: kosten door te rekenen aan kopers urban villa: goedkeuring
 2. ACCI vzw – Agendapunten statutaire algemene vergadering 2017. Standpuntbepaling gemeenteraad.
 3. Aanstelling ontwerper voor opmaak inrichtingsplan en beheersplan Open Lucht Zwembad te Ieper via Selectie Winvorm – Goedkeuring aanbestedingsprocedure.
 1. Voetpaden in de omgeving van woon- en zorgcentrum Wieltjesgracht. (Interpellatie van raadslid Six)
 2. Stadsvernieuwing De Leet en omgeving (Interpellatie van raadslid Talpe)
 3. Wie is er nu verantwoordelijk voor wat op de vestingen? (Interpellatie van raadslid Despeghel)
 4. Kinderarmoede in Ieper (Interpellatie van raadslid Bouchaert)
 1. Vragen en antwoorden.
  1. Portret (raadslid Bolle)
  2. Verkeerskussens (raadslid Six)
  3. Stand van zaken Vervoersregio Westhoek (raadslid Lannoo)
  4. Replica’s van de leeuwen aan de Menenpoort (raadslid Benoot)
  5. Toekomstige invulling Sint-Niklaaskerk (raadslid Talpe)
  6. Aanpakken van een grote ergernis op het openbaar domein (raadslid Despeghel)
  7. Ondertekening charter Sterk Fietsbeleid (raadslid Himpe)