Gemeenteraad Ieper – 8/5/17

Op de Ieperse gemeenteraad vroeg Emmily Talpe (Open Ieper) schepen Dominique Dehaene of hij al zicht heeft op de toekomstige invulling van de Sint-Niklaaskerk. “Op 24 februari konden we in de krant lezen dat de biedingen voor de verkoop van de ontwijde kerk waren afgesloten. Het zou vreemd zijn mocht er nog geen contact zijn geweest tussen de potentiële kopers en de dienst ruimtelijke ordening of de bevoegde schepen om te bepalen wat kan en wat niet mag met het gebouw”,  redeneerde Talpe.

De kerkfabriek stelde de Sint-Niklaaskerk, gelegen op de hoek van de Stuersstraat en de Sint-Niklaasstraat te koop om met de opbrengst de ontsluiting van de proosdijzaal te kunnen financieren. De openbare verkoop werd eind februari afgesloten en de kerkfabriek deelde al mee dat dat de onderhandelingen lopende zijn. Tot op vandaag werd nog niet vernomen wie de kerk zal kopen en welke bestemming ze zal krijgen.

“In mijn eerdere tussenkomsten hierover vorig jaar haalde ik meermaals aan dat alles staat of valt met de simpele vraag wat de koper al dan niet kan doen met de kerk, de gradatie van verbouwingswerken die men daar zal toestaan en de mogelijkheid tot al dan niet gehele of gedeeltelijke afbraak”, aldus Emmily Talpe. “Die informatie is cruciaal voor een koper en voor het bepalen van de biedprijs.” Schepen Dehaene gaf toen mee dat de dienst Ruimtelijke Ordening kopers inlichtingen zou geven over de mogelijkheden, over wat kan en mag. Nu blijkt echter dat bij de dienst nog geen projectvoorstellen zijn voorgekomen. Talpe vond dit opmerkelijk, gezien de verkoop nu toch al meer dan twee maanden is afgesloten.