Op de Ieperse gemeenteraad van 29 november zullen de jaarrekeningen en meerjarenplanaanpassingen van stad Ieper, het OCMW en de kerkfabrieken besproken worden. Daarnaast staat ook het reglement voor de Rally van Ieper, de dorpskernvernieuwing van Zillebeke en het reglement voor de start- en werkingstoelage van kinderopvanginitiatieven op de agenda. Emmily Talpe zal het stadsbestuur tot slot vragen naar de bereidheid om een samenwerking op te starten met het aangekondigde nieuwe waterpark van Bellewaerde, zodat Ieperlingen er bijvoorbeeld kunnen gaan zwemmen.

 1. Spoedeisenheid – toevoegen van volgend agendapunt: Politiereglement met betrekking tot ambulante handel, alcoholverbruik en onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen ter gelegenheid van de Kenotec Ypres Rally en de Ypres Historic Rally op 21, 23 en 24 juni 2017
 2. Goedkeuring notulen van 8 mei 2017.
 1. Goedkeuring agendapunten, statutenwijzigingen, uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 23 juni 2017.
 1. Vaststelling mandaat en goedkeuring agenda algemene vergadering van 20 juni 2017.
 1. Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 23 juni 2017.
 1. Goedkeuring agenda algemene vergadering van 14 juni 2017.
 1. Aanleg van een parking voor de sportinfrastructuur in de Kasteelweg te Vlamertinge, fase 2 : toegangsweg naar de Hospitaalstraat – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring – TD/2015/03/B2
 1. Leveren en plaatsen van sectionaalpoorten in de loods, site Rijselsepoort – Goedkeuring principe – TD/2017/13
 1. Collector Ieper-Centrum, fase 3 (Klaverstraat, Sint-Elisabethstraat, Lombaardstraat, Burchtstraat, ABC-Straat, Maagdenstraat, Oude Konijnstraat, Studentenstraat) – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring – TD/2008/34/03
 1. Heraanleggen kruispunten Boterstraat/Tempelstraat en Boterstraat/Sint-Niklaasstraat en Boterstraat/Lange Meersstraat met plaatselijk herstel tussenliggende gedeeltes – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring – TD/2017/20
 1. Plaatselijk affrezen en aanbrengen van nieuwe toplaag KWS in diverse wegen – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring – TD/2017/15
 1. Dorpskernvernieuwing van Zillebeke-Dorp en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel Zillebeke-Dorp, Pastoriestraat, deel Blauwepoortstraat en deel Werviksestraat – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring – TD/2010/06/01
 1. Vervangen van de oude armaturen door LED-armaturen op de industriezone en plaatsen van gerecupereerde, dimbare, armaturen in de Ypermanstraat, Goedkeuring
 1. Kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas: jaarrekening 2016
 1. Kerkfabriek St. Jacob: jaarrekening 2016
 1. Kerkfabriek St. Pieter: jaarrekening 2016
 1. Kerkfabriek O.l.v. Middelares: jaarrekening 2016
 1. Anglicaanse Kerk: jaarrekening 2016
 1. Protestantse Kerk: jaarrekening 2016
 1. Kerkfabriek St. Michiel Boezinge: jaarrekening 2016
 1. Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen: jaarrekening 2016
 1. Kerkfabriek St. Jan Baptist Dikkebus: jaarrekening 2016
 1. Kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke: jaarrekening 2016
 1. Kerkfabriek St. Petrus en St. Paulus Elverdinge: jaarrekening 2016
 1. Kerkfabriek St. Jan Baptist Sint-Jan: jaarrekening 2016
 1. Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: jaarrekening 2016
 1. Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele: jaarrekening 2016
 1. Kerkfabriek St. Catharina Zillebeke: jaarrekening 2016
 1. Kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote: jaarrekening 2016
 1. Evangelische Kerk De Hoeksteen: jaarrekening 2016
 1. Kerkfabriek St. Catharina Zillebeke: 1ste wijziging meerjarenplan 2014-2019.
 1. Kerkfabriek St. Catharina Zillebeke: budgetwijziging 2017
 1. Goedkeuring verdeelsleutel en dotatie 2017 hulpverleningszone westhoek
 1. Rapportage in kader van artikel 166 van het gemeentedecreet voorafgaand visum. Aktename
 1. IVA Grond- en bouwbeleid Jaarrekening 2016. Vaststelling
 1. Stadsbestuur Ieper. Jaarrekening 2016. Vaststelling
 1. Stadsbestuur Ieper. Meerjarenplanaanpassing 7 2014-2019 en budgetwijziging 1 2017
 1. IVA Grond-bouwbeleid Meerjarenplanaanpassing 7 2014-2019 en budgetwijziging 1 2017
 1. Vereniging OCMW Wieltjesgracht. Jaarrekening 2016 – Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 – Budgetwijziging 1 2017.
 1. Vereniging OLV Ziekenhuis. Jaarrekening 2016 – Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 – budgetwijziging 1 2017.
 1. OCMW Ieper. Jaarrekening 2016 – Meerjarenplanaanpassing 5 2014-2019 – budgetwijziging 1 2017.
 1. Erfpachtakte regionaal erfgoeddepot Potyze – goedkeuring
 1. Vervangen van schrijnwerk van het OC Cieper – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring – TD/2017/04
 1. Opmaak GRUP Kruiskalsijde I met inbegrip van de planMERscreening en optioneel de opmaak van een planMER – Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze.
 1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Florawest bestaande uit plan bestaande toestand, bestaande juridische toestand en bestemmingsplan, memorie van toelichting en stedenbouwkundige voorschriften – ontwerp – voorlopige vaststelling

 

 1. Reglementen start- en werkingstoelage kinderopvanginitiatieven op Iepers grondgebied.
 2. Politiereglement met betrekking tot ambulante handel, alcoholverbruik en onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen ter gelegenheid van de Kenotec Ypres Rally en de Ypres Historic Rally op 21, 23 en 24 juni 2017
 1. Vragen en antwoorden.
  1. E-boeken ontlenen (Raadslid Bolle)
  2. Samenwerking met Bellewaerde Aquapark (Raadslid Talpe)
  3. Gevelbanken kunnen de sociale cohesie in uw straat verbeteren (Raadslid Despeghel)