Gemeenteraad Ieper – 3 juli 2017

Op de gemeenteraad in Ieper polste Emmily Talpe naar de stand van zaken rond de aanleg van de parking en een nieuwe toegangsweg bij het voetbalplein in Vlamertinge. Het schepencollege lichtte toe dat de aannemer van de werken de boeken heeft neergelegd. Het is nog niet duidelijk wanneer men de parking en de weg zal kunnen afwerken.

De aanleg van de parking bij de voetbalzone in Vlamertinge werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 7 maart 2016. Fase 1, de aanleg van de parking, werd eerst opgestart. In de gemeenteraad van juni 2017 besliste de gemeenteraad ook fase 2, de aanleg van de toegangsweg naar de Hospitaalstraat, te gunnen. Een maand later blijkt nu echter dat verdere werken niet mogelijk zijn door het faillissement van de aannemer.

De gemeenteraad besliste alvast dat, in het belang van de voortgang van de werken, er voor de aanleg van de toegangsweg een nieuwe aannemer kan worden gezocht. Wat betreft de parking, waar enkel nog een toplaag gegoten moeten worden, kan dat echter niet zomaar. Het is aan de curator om te beslissen hoe het nu verder moet. Emmily Talpe uitte haar bedenkingen bij de gang van zaken: “Was de eerder opgelopen vertraging bij de aanleg van de parking geen indicatie dat de aannemer in moeilijke papieren zat? Er moet toch overleg geweest zijn met de aannemer. Had het stadsbestuur niet sneller moeten ingrijpen?” Talpe stelde zich ook de vraag of de parking en de toegangsweg klaar zullen zijn tegen de officiële inhuldiging op 2 september. Schepen De Roo beweerde dat het stadsbestuur met handen en voeten gebonden is maar dat men zal proberen zo min mogelijk vertraging op te lopen.