Gemeenteraad Ieper – 3 juli 2017

Het stadsbestuur organiseert een derde verkoopsdag voor de pastorie van Boezinge. De verkoopsprijs is gezakt tot 185 000 euro, bijna 60 000 euro minder dan de aankooprijs. Emmily Talpe: “Een minderwaarde van om en bij de 25%, dat is een barslechte belegging.”

In 2012 kocht de stad Ieper de grond van het voetbalveld én de pastorie van Boezinge omdat de kerkfabriek centen nodig had voor de restauratie van de kerktoren. Voor de pastorie werd indertijd 243.000 euro neergeteld. Er kwam toen heel wat kritiek op deze “gedwongen” aankoop, ook van Open Ieper. Na de verhuis van de priester van Boezinge besliste het stadsbestuur dat de pastorie verkocht zou worden. “Het duurde evenwel nog tot juni 2015 eer de openbare verkoop geagendeerd werd op de gemeenteraad. Nog een jaar later, in november 2016 pas was er een tweede zitdag maar zonder resultaat”, aldus Emmily Talpe. “Men zou zich toen beraden over de verdere toekomst. Nogal lang als je het ons vraagt want er zijn weeral 8 maanden verstreken.  Het gebouw blijft al die tijd leegstaan en verloederen. Het stadsbestuur had hier sneller moeten schakelen.”

Een nieuw schattingsverslag heeft de verkoopsprijs nu vastgelegd op 185 000 euro. “Ten opzichte van de aankoopprijs spreken we over een verlies van 60 000 euro.  Ik herinner me nog de vergoelijkende woorden van voormalig burgemeester Dehaene bij de aankoop in 2012: ‘Dit is geen slechte belegging, de pastorie zal zeker zijn waarde behouden voor een eventuele doorverkoop’. Een minderwaarde van om en bij 25%, dat lijkt ons net een barslechte belegging”, aldus Emmily Talpe. “Ik moet daarbij trouwens meteen ook denken aan de groteske inschattingsfout die werd gemaakt wat betreft de kost van de verbouwingen aan Auris: geen 200.000 euro maar liefst 7 miljoen euro. Ik zou in ieder geval geen verdere carrière in de vastgoedsector aanraden. Conclusie is alleszins dat de stadskas, de Ieperling, het gelag mag betalen.”