Op de gemeenteraad van maandag 4 december zal Emmily Talpe de Ieperse meerderheid het vuur aan de schenen leggen over het schrappen van tientallen parkeerplaatsen in het centrum, zonder degelijk alternatief. Verder staat op de agenda ook het beleidsplan voor het Yper Museum en het stadsarchief, de aanstelling van een studiebureau voor het beheersplan van de vestingen en de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Verder zal Talpe de meerderheid ook vragen welke acties ondernomen zullen worden om het ondernemersklimaat in onze stad te verbeteren. Tot slot zal Open Ieper ook pleiten voor de ontwikkeling van een stadsapp en voor de ondertekening van het regenboogcharter.

1. Goedkeuring notulen van 6 november 2017.

2. IVVO. Goedkeuring agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2017.

3. Gaselwest. Goedkeuring agendapunten, voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse Financieringsverenigingen met inkanteling van deel Figga in Gaselwest, statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 18 december 2017.

4. WVI. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017.

5. VVSG. Goedkeuring agenda algemene vergadering van 6 december 2017.

6. FIGGA. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2017.

7. Plaatsen van bewakingscamera’s parking Bellewaerde met zicht op de Meenseweg overeenkomstig de wet van 21 maart 2007. Advies.

8. Plaatsen van bewakingscamera’s Grote Markt 29, Ieper overeenkomstig de wet van 21 maart 2007. Advies.

9. Aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van een beheersplan van de Ieperse beschermde middeleeuwse vestingen – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring

10. Heraanleggen van voetpaden en opritten – St.-Livinusstraat, Elverdinge – Goedkeuring aangepaste raming en lastvoorwaarden

11. Voorleggen ter goedkeuring van het beleidsplan voor de aanvraag van werkingsmiddelen en de indeling op regionaal niveau voor het Yper Museum bij het departement Cultuur Jeugd en Media voor de beleidsperiode 2019-2023

12. Voorleggen ter goedkeuring van het beleidsplan voor de aanvraag van werkingsmiddelen en de indeling op regionaal niveau voor het Stadsarchief bij het departement Cultuur Jeugd en Media voor de beleidsperiode 2019-2023

13. Agenda algemene vergadering vzw In Flanders Fields Museum dd. 14/12/2017 – standpuntbepaling.

14. Deelname IFFM aan het samenwerkingsverband met de Provincie West-Vlaanderen en de Universiteit Gent rond het CHAL – Centrum voor Historische en Archeologische Luchtfotografie – periode 2019 – 2023.

15. FIGGA -voorstel kapitaalverhoging

16. Heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing 2018 2

17. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2018

18. IVA Grond- en bouwbeleid – verkaveling De Vloei fase 3 – goedkeuring verkoopprijs

19. Aankoop vestingtuin – goedkeuring

20. Organigram Yper Museum – goedkeuring

21. Partiële herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan – definitieve vaststelling

22. Motie omtrent het vervoersaanbod van de Lijn in Ieper in het algemeen en de belbusregeling in het bijzonder

23. Oproep voor de vorming van eerstelijnszones (in kader van de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen).

24. Wijk-werken Westhoek

25. Heraanleg Leetzone. (Interpellatie van raadslid Bolle)

26. Heraanleg Leet : grote verwachtingen, pover resultaat. (Interpellatie van raadslid Lannoo)

27. Stadsvernieuwing De Leet en omgeving. Aangepast masterplan / beeldkwaliteitsplan en voorontwerp van inrichtingsplan. (Interpellatie van raadslid Talpe)

28. Burgers, bedrijven en stad Ieper via een coöperatieve laten investeren in hernieuwbare energie. (Interpellatie van raadslid Despeghel)

29. Vragen en antwoorden.

  • Masscheleinlaan en omgeving (Raadslid Bolle)
  • Ontwikkeling stadsapp (Raadslid Talpe)
  • Ondernemersklimaat (Raadslid Talpe)
  • Regenboogcharter (Raadslid Himpe)

30. Mededelingen.