Gemeenteraad Ieper – 5/02/18

Het aantal Ieperlingen dat zich als orgaandonor laat registeren is de laatste jaren fel gedaald. Dat concludeert Emmily Talpe (Open Ieper) uit haar schriftelijke vraag aan het stadsbestuur.  “Terwijl er in 2012 nog 292 expliciete wilsverklaringen werden geregistreerd, waren er dat in 2016 slechts 64. Voor 2017 ligt dat aantal nog lager”, aldus Emmily Talpe. “Er is nood aan actievere sensibilisering. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat het aantal registraties toeneemt wanneer er acties plaatsvinden.”

Het belang van een registratie als orgaandonor is nog steeds erg groot. In ons land sterven er nog jaarlijks ruim honderd patiënten terwijl ze wachten op nieuwe organen. In principe is elke Belg bij zijn overlijden automatisch orgaandonor, maar in de praktijk zal de arts altijd navraag doen bij de nabestaanden. “Net om familieleden die moeilijke en emotionele keuze te besparen en om te vermijden dat beschikbare organen verloren gaan, kan elke burger zijn keuze vóór orgaandonatie vooraf duidelijk maken. Dat kan onder meer door het registreren van een wilsverklaring bij het stadhuis”, licht Emmily Talpe toe.

Uit het antwoord op een schriftelijk vraag van Talpe blijkt dat de afgelopen jaren in totaal 1162 inwoners zich in het Ieperse stadhuis lieten registeren als orgaandonor. “Dat is slechts 3,3% van alle Ieperlingen. Opvallend is echter vooral de dalende tendens in het aantal wilsverklaringen over de laatste vier jaar. In 2012 registreerden zich nog 292 Ieperlingen als orgaandonor, vorig jaar waren er dat slechts 64. Voor 2017 zijn er zelfs nog maar 42 expliciete toestemmingen ontvangen”, zegt het Iepers parlementslid.

De dalende trend doet Talpe vermoeden dat heel wat inwoners niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om hun keuze te laten registreren of nog enige aansporing nodig hebben. “Er is weliswaar informatie beschikbaar op de website en in de brochures bij de stadsdiensten, maar de cijfers tonen dat we een versnelling hoger moeten schakelen.” Emmily Talpe herhaalde dan ook haar eerder voorstel om een intensieve campagne op te zetten, met gerichte acties en laagdrempelige informatieverstrekking. Er kan ook spontaan aan elke bezoeker van de dienst Leven een formulier voor wilsverklaring worden meegegeven en een campagne worden opgezet op sociale media. Talpe verwees ook naar de stad Kortrijk, dat een gelijkaardige campagne lanceerde onder de naam ‘Red 8 levens in 1 minuut’. Op 3 maanden tijd steeg het aantal orgaandonoren daar met 40%

De meerderheid erkende het belang van orgaandonatie en beloofde bijkomende initiatieven op te zetten. Talpe reageerde tevreden en riep de gemeenteraad ook op het goede voorbeeld te geven. Ze bezorgde alle raadsleden een formulier voor wilsverklaring, met een warme oproep dit bij de stadsdiensten te laten registreren.