Gemeenteraad Ieper – 05/02/18

Het Ieperse stadsbestuur loopt een subsidie vanuit Vlaanderen mis voor de herinrichting van het voormalige openluchtzwembad. “Volgens de jury valt er meer uit het project te halen dan datgene wat nu voorligt. Net zoals Open Ieper al talloze malen deed, merkt ook de jury op dat het niet opnieuw voorzien van een zwemfunctie een gemiste kans is. Het stadsbestuur blijft echter koppig Oost-Indisch doof voor de bemerkingen”, aldus Open Ieper Emmily Talpe toe.

In 2016 besliste het stadsbestuur de site van het openluchtzwembad te herinrichten. Er werd gekozen voor een lig- en picknickweide, het behoud van een deel van de originele zwembadinfrastructuur en een artistiek project. Open Ieper daarentegen is altijd voorstander geweest van een nieuw openluchtzwembad in Ieper.

Tijdens de zomermaanden tekende de meerderheid met de plannen voor de herinrichting van de site in op de subsidieoproep van de Vlaamse regering voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Vlaanderen oordeelde dat het project veel potentie heeft, maar dat dit niet naar voren komt in het ingediende project. “Volgens de jury mist het project een groter verhaal en moet de visie worden opengetrokken”, aldus Open Ieper-fractieleider Emmily Talpe. “Ook betreurt de jury dat de zwemfunctie niet opnieuw wordt voorzien. Dat hoeft geen regionaal zwembad te zijn, zo halen ze aan, maar kan bijvoorbeeld ook een ecologische zwemvijver zijn. Volgens de experts kan dit lokaal heel veel betekenen en zou het ook toekomstgericht zijn, met het oog op de klimaatopwarming.”

Met andere woorden: de jury vindt dat er meer uit dit project te halen valt dan datgene wat nu voorligt.  In zijn eindoordeel besluit men vanuit Vlaanderen het project niet te subsidiëren. Emmily Talpe riep het stadsbestuur op de bemerkingen vanuit Vlaanderen niet zomaar te negeren: “De juryleden zijn verbonden aan de Universiteit van Gent en aan verschillende Vlaamse agentschappen, ze weten waarover ze spreken. Geef hun bemerkingen mee aan het ontwerpbureau dat werd aangesteld voor de herinrichting van de site.”