De Ieperse gemeenteraad vindt deze keer een weekje vroeger plaats, vanwege Paasmaandag. Op de agenda staat onder meer de schenking van de replica’s van de leeuwen aan de Menenpoort en de voordracht van Dr. Brendan Nelson, voorzitter van  het Australian War Memorial, als ereburger van stad Ieper. Daarnaast ligt ook de goedkeuring van het reglement Parkeer & Zorg, dat door Open Ieper werd gelanceerd op de gemeenteraad van februari, voor. Emmily Talpe zal een interpellatie houden over de beslissing van het schepencollege om het stadsvernieuwingsproject De Leet nog op het einde van deze legislatuur te gunnen. Gezien het een beslissing met grote impact betreft, zal Talpe voorstellen de gunning uit te stellen tot de nieuwe bestuursploeg is aangetreden. Open Ieper heeft tot slot ook drie bijkomende vragen ingediend: Wat zal het stadsbestuur doen met de resultaten van de gemeentemonitor? Waarom wordt het onderzoeken van de mogelijkheden van een stadsapp niet meegenomen in het communicatie-actieplan 2019-2019? Is de meerderheid bereid een livestreaming van de gemeenteraad op te zetten, om op die manier inwoners dichter bij de lokale politiek te brengen?

1. Goedkeuring notulen van 5 maart 2018.

2. WVI. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 24 mei 2018.

3. DVV Westhoek. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 10 april 2018

4. Aanvaarding schenking replica’s leeuwen Menenpoort. Goedkeuring.

5. Voordracht Dr. Brendan Nelson als ereburger van de stad Ieper.

6. Lichten aankoopoptie Auriscentrum – goedkeuring

7. Goedkeuring reglement voor ‘Parkeer en Zorg’

8. Goedkeuring aangepast reglement op het toekennen van een parkeerkaart

9. Decreet Lokaal Bestuur -algemeen en financieel directeur – Oproeping zittende titularissen

10. Schepenverklaringen. (Interpellatie van raadslid Bolle)

11. Actief de deelname van niet-Belgen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 verhogen. (Interpellatie van raadslid Lannoo)

12. Uitstellen gunning herinrichting De Leet. (Interpellatie van raadslid Talpe)

13. Vragen en antwoorden.

  • Restauratie Belfort en Lakenhalle (raadslid Bolle)
  • Zwanen op de vestingen (raadslid Bolle)
  • Gemeentemonitor (raadslid Talpe)
  • Stadsapp (raadslid Talpe)
  • Aanpakken van bodemverzegeling (raadslid Despeghel)
  • Cokido – vakantieopvang (raadslid Despeghel)
  • Gratis parkeren (raadslid Bouchaert)
  • Livestreamen gemeenteraad (raadslid Himpe)

14. Mededelingen.