Gemeenteraad Ieper – 26/03/2018

Vanaf 1 mei 2018 start in Ieper het Parkeer en Zorgsysteem. Ieperlingen kunnen aan hun garagepoort een sticker kleven waarmee ze zorgverleners toelaten te parkeren voor hun inrij voor de duur van hun verzorging.

Emmily Talpe is tevreden dat het voorstel dat Open Ieper en Groen Ieper twee maanden terug lanceerden unaniem werd goedgekeurd en binnenkort in werking zal treden. “Door zorgverleners  aan huis toe te laten te parkeren voor private inritten en garages, uiteraard met toestemming van de eigenaar, maken we hun mobiliteit en werk een stuk makkelijker. Ze verliezen minder tijd met het zoeken naar een parkeerplaats en dat zal zorgen voor minder stress”, aldus Talpe.

Volgens het Vlaams parlementslid zal het nu vooral zaak zijn om dit systeem en de voorwaarden ervan bij de Ieperlingen kenbaar te maken via de website, via de stadsmagazine, folders, …
“Het zal wellicht enige tijd kosten om het breed uit te rollen maar met voldoende ondersteuning van ons als lokale overheid moet dit lukken. Ik wil ook zelf warme oproep doen aan alle Ieperlingen met een inrit of garage om die ter beschikking te stellen voor parkeer en zorg.”