Gemeenteraad Ieper – 26/03/2018
Open Ieper-gemeenteraadslid Ann-Sophie Himpe lanceert het voorstel om de gemeenteraad te livestreamen op de stedelijke website van stad Ieper.

Open Ieper is reeds lang voorstander om de maandelijkse gemeenteraad live uit te zenden via de website en/of facebookpagina van stad Ieper. “Politiek staat op vandaag nog vaak te ver af van de burger. Zeker lokale politiek zou net heel dicht bij de inwoners moeten staan”, argumenteert Himpe. “Door de gemeenteraad live uit te zenden via de website verlagen we de drempel voor Ieperlingen om de lokale politiek op te volgen”.

Andere steden in Vlaanderen hebben dit voorstel al in de praktijk uitgewerkt en zijn hier ook tevreden over, denk maar aan Kortrijk, Koksijde of Oostende. In Kortrijk wordt de gemeenteraad maandelijks door zo’n 200 à 300 inwoners gevolgd via de livestream. De burgemeester van Ieper, Jan Durnez (CD&V), leek echter niet geneigd op het voorstel van Himpe in te gaan en stelde dit liever niet te willen kort voor de verkiezingen.

Ann-Sophie Himpe reageerde verbaasd: “Het antwoord van de burgemeester is opmerkelijk, omdat er net wel toestemming werd gegeven aan Jong CD&V om de gemeenteraad te livestreamen op hun facebook. Wij vinden dat dit beter neutraal en door de stad kan worden georganiseerd. We zouden toch op zijn minst een proefproject kunnen opstarten.” De burgemeester besloot de vraag mee te nemen naar het overleg met de fractievoorzitters eind april en ondertussen ook te informeren bij een aantal firma’s naar prijzen en mogelijkheden.