Gemeenteraad Ieper – 26/03/2018

Slechts 42% van de Ieperlingen vindt dat er op vandaag – dus nog voor de plannen van het stadsbestuur om tientallen parkeerplaatsen rond De Leet te schrappen – voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners. Dat en nog heel wat andere leerrijke vaststellingen staan te lezen in de gemeentemonitor van de Vlaamse overheid. Emmily Talpe riep de meerderheid op het instrument nauwgezet te analyseren en er lessen uit te trekken.

Vorige week presenteerden het Agentschap Binnenlands Bestuur en de studiedienst van de Vlaamse regering voor de eerste keer ‘de gemeentemonitor’. De gemeentemonitor is een omgevingsscan die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente in beeld brengt. “Ook voor Ieper worden in een rapport zo’n  100 omgevingsindicatoren rond belangrijke thema’s als demografie, mobiliteit, ruimte, wonen, zorg, milieu, cultuur enz…gebundeld”, licht Emmily Talpe toe. “Er wordt gebruikgemaakt van cijfermateriaal alsook van de resultaten van een survey die in het voorjaar 2017 werd uitgevoerd. Kortom, dit is een uniek instrument dat als het ware ‘de staat’ of ‘de toestand’ van Ieper beschrijft.”

Talpe nam zelf al even de tijd om de 152 pagina’s van het rapport te overlopen en stelde vast dat het een bijzonder leerrijk en interessant document is. “Een aantal opmerkelijke vaststellingen uit het rapport zijn voer voor verdere gedachtewisselingen”, zegt Talpe. “Positief is alvast wel dat het goed gesteld is met de jobratio en het veiligheidsgevoel in Ieper. Ook blijken de inwoners tevreden over het groen in de stad.”

De demografische cijfers tonen echter een minder positieve trend. “Zoals Open Ieper al vaak heeft aangehaald, zien we dat de vergrijzing de laatste 8 jaar in sterk stijgende lijn zit, terwijl de andere leeftijdscategorieën een omgekeerde – en dus dalende – beweging kennen”, verduidelijkt Talpe.  Verder toont het document ook dat slechts 42% van de Ieperlingen vindt dat er in Ieper voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners. “Met dat cijfer zitten we onder het Vlaams gemiddelde. En dat is de mening van de Ieperling op vandaag – dus nog vóór jullie tientallen parkeerplaatsen willen schrappen rondom De Leet”, aldus Talpe. “Idem voor onze voetpaden, slechts 38% vindt dat onze voetpaden in goede staat zijn, waarmee we ook hier slechter scoren dan Vlaanderen.”

“Dit zijn maar enkele concrete elementen maar er zijn er nog een pak meer die de wenkbrauwen doen fronsen. Vraag is nu uiteraard wat het stadsbestuur hiermee zal doen. Wordt dit in de kast gezet, of toch aangegrepen als een uniek moment van zelfevaluatie?”, vroeg het Vlaams parlementslid zich af. “Ik pleit er alvast voor om dit rapport nauwgezet te analyseren en vervolgens de nodige werkpunten hieruit op te lijsten en aan te pakken.” De burgemeester was het met Talpe eens dat er heel wat uit het document te leren valt, en beloofde dit dan ook goed op te volgen.