Nieuws Archief

7 10, 2020

Nieuw parkeerplan voor Ieper

Categories: Ieper, Persartikel|Tags: , , , , |

Stad Ieper maakt werk van een nieuw parkeerplan dat zal ingaan op 1 januari 2021. Burgemeester Emmily Talpe: “We willen de aanwezige parkeermogelijkheden in ons centrum zo efficiënt mogelijk gebruiken. Doelstelling is de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van onze binnenstad te optimaliseren, zowel voor de bewoners, bezoekers maar ook voor wie hier werkt of onderneemt.” Op [...]

28 03, 2018

Heraanleg De Leet: Open Ieper luistert naar stem van kiezer in 2018

Categories: Ieper|Tags: , , , |

Gemeenteraad Ieper - 26 maart 2018 Op de gemeenteraad heeft Emmily Talpe (Open Ieper) de meerderheid opgeroepen om alle verdere beslissingen over de heraanleg van De Leet uit te stellen tot na de aanstelling van de nieuwe bestuursploeg: “Dan kan de volgende legislatuur met een sterk mandaat, gesteund door de Ieperlingen, het project in [...]

28 03, 2018

Gemeentemonitor: resultaten doen wenkbrauwen fronsen

Categories: Ieper|Tags: , , , , |

Gemeenteraad Ieper - 26/03/2018 Slechts 42% van de Ieperlingen vindt dat er op vandaag – dus nog voor de plannen van het stadsbestuur om tientallen parkeerplaatsen rond De Leet te schrappen - voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners. Dat en nog heel wat andere leerrijke vaststellingen staan te lezen in de gemeentemonitor van de Vlaamse [...]

11 10, 2016

“Ondergrondse parking heeft de voorkeur”

Categories: Ieper|Tags: , , , |

Maandag 10 oktober presenteerde het Ieperse stadsbestuur vier mogelijke inrichtingsplannen voor de Leet en omgeving. In de gemeenteraad van juli uitte Emmily Talpe (Open Ieper) reeds haar bezorgdheid over het verdwijnen van 70 parkeerplaatsen (25% van de totale parkeerruimte op de site) bij het stadsvernieuwingsproject. “De parkeerplaatsen op de Leet zijn van onschatbare waarde voor [...]

5 10, 2016

Vrees voor schrappen parkeerplaatsen bij heraanleg Dikkebusseweg

Categories: Ieper|Tags: , |

Gemeenteraad Ieper - 03/10/2016 Het stadsbestuur wil van de geplande riolerings- en waterleidingswerken in de Dikkebusseweg gebruik maken om ook het wegdek her aan te leggen en fietssuggestiestroken te voorzien. Emmily Talpe is het ermee eens dat de straat een pak veiliger ingericht kan worden en is blij dat dit gecombineerd kan worden met de [...]