Maandag 10 oktober presenteerde het Ieperse stadsbestuur vier mogelijke inrichtingsplannen voor de Leet en omgeving. In de gemeenteraad van juli uitte Emmily Talpe (Open Ieper) reeds haar bezorgdheid over het verdwijnen van 70 parkeerplaatsen (25% van de totale parkeerruimte op de site) bij het stadsvernieuwingsproject. “De parkeerplaatsen op de Leet zijn van onschatbare waarde voor de lokale handelaars, hun klanten en vooral de bewoners van het centrum. Nu de vier voorstellen bekend zijn gemaakt, bleek onze vrees van juni niet ongegrond”, aldus Talpe. Het liberale parlementslid roept alle Ieperlingen dringend op om hun mening te geven over de ontwerpen. Dat kan slechts tot 22 oktober, via de website van stad Ieper.

Alle ontwerpers hebben inderdaad zwaar geschrapt in het aantal beschikbare parkeerplaatsen. De exacte aantallen zijn nog niet bekend, maar de tendens is meer dan duidelijk: de Ieperling zal het met veel minder parking moeten stellen. Emmily Talpe zal op de komende gemeenteraad om meer duidelijkheid vragen over het precieze aantal parkeerplaatsen in de verschillende modellen.

Toch is het gelukkig niet allemaal kommer en kwel. Tot de tevredenheid van Open Ieper heeft één ontwerper een ondergrondse parking voorzien onder het Astridpark. “Volgens ons is dit de enige oplossing om bovengronds meer ruimte te creëren en Ieper tot haar volle potentieel te laten komen”, benadrukt Emmily Talpe. “Jammer genoeg verdwijnen in dit voorgestelde plan dan weer alle parkeerplaatsen op de Leet, wat volgens ons weinig realistisch is. Voor handelaars, denk maar aan de plaatselijke Carrefour Market, zou dit een doodvonnis betekenen, terwijl dit soort handel net zeer belangrijk is voor het dagelijks comfort van de inwoners van het centrum.” Voor Open Ieper is de mogelijkheid tot kort parkeren in de onmiddellijke nabijheid van de winkels en woningen dan ook een must.  Bovendien is dat noodzakelijk om minder mobiele mensen toegang te geven tot hun woning en tot de plaatselijke handelaars.

Verder vindt Open Ieper het belangrijk dat de heraangelegde ‘Leet’ haar functie als plein ten volle kan behouden. “Op die manier kan ze niet alleen dienen als ‘reserveplein’ voor de wekelijkse Markt, maar ook voor allerlei evenementen. Daarom zijn grote vaste obstakels volgens ons uit den boze. Wel willen wij pleiten voor voldoende rustplaatsen voor jong en oud”, verduidelijkt Talpe. Op basis van de vandaag beschikbare gegevens gaat de voorkeur van Open Ieper uit naar een combinatie van ontwerp A en B. De liberalen hopen dat het stadsbestuur over de partijgrenzen heen op zoek gaat naar een breed gedragen project. “Dit lijkt ons niet in het minst van belang, gezien de verantwoordelijkheid van de realisatie van dit project volledig bij het volgende stadsbestuur zal liggen. Een tweede Auris débacle moet absoluut worden vermeden”, besluit het  Ieperse parlementslid.

Tot 22 oktober kunnen inwoners aan de hand van plus- en minpunten hun mening geven over de vier ontwerpen. Dat kan zowel via de website als via een formulier te verkrijgen in het stadhuis. Het stadsbestuur belooft de inbreng mee te nemen als advies bij de gunning van de opdracht. Emmily Talpe vindt het jammer dat het participatiegedeelte  zo beperkt wordt gehouden: “De Ieperlingen hebben slechts twaalf dagen de tijd om de verschillende ontwerpen te bekijken en hun mening te formuleren. Dat is veel te kort. Desalniettemin roepen wij alle Ieperlingen op om hun stem te laten horen en de verschillende ontwerpen te beoordelen.”

Om de ontwerpen te raadplegen en uw mening te geven kan u terecht op https://www.ieper.be/stadsvernieuwing-de-leet-2