Bij ING verdwijnen tegen 2021 ongeveer 3500 jobs waarvan 1700 naakte ontslagen. Ook bij de zelfstandige kantoren dreigen 1000 jobs te verdwijnen. In het Vlaams parlement vroeg Emmily Talpe (Open Vld) Minister van Werk Philippe Muyters hoe hij de activering van deze specifieke groep van werkzoekenden uit de banksector zal aanpakken. “Ik drong er bij de minister op aan om in te zetten op de heroriëntering van deze mensen naar andere sectoren en op het aanscherpen van hun digitale skills en vaardigheden. De digitale economie creëert immers ook heel wat jobs en het is belangrijk mee te stappen in dat digitale verhaal”, zegt Talpe.  Daarnaast benadrukte het liberale parlementslid dat de afvloeiingen bij de zelfstandige kantoren, waar naar verluidt heel wat 50-plussers bij betrokken zullen zijn, zeker meegenomen moeten worden in het activeringsbeleid.

Lees hieronder de integrale vraag van Emmily Talpe:

Dank u voorzitter, mijnheer de minister, beste collega’s,

Eergisteren daverde ons land even op zijn grondvesten toen we vernamen dat er bij ING België ongeveer 3500 voltijdse jobs zullen verdwijnen tegen 2021, waarvan naar schatting de helft naakte ontslagen, en de helft natuurlijke afvloeiingen. Het zou  de derde grootste ontslagronde worden ooit na Sabena en Ford Genk destijds. Vandaag vernemen we dat er ook nog eens meer dan 1000 jobs op de helling staan bij de zelfstandige kantoren.
En mijnheer de minister, we mogen ons nog verwachten aan herstructureringen bij andere banken.

Het is hier niet het podium, mijnheer de minister, om het waarom van deze beslissing in vraag te stellen, ook al laat het een wrange nasmaak na. De onderhandelingen met de vakbonden zijn nog volop bezig en er is een taskforce die hopelijk het aantal naakte ontslagen zal kunnen inperken.

Maar het komt wel op ons af, mijnheer de minister. Ook heel wat Vlaamse werknemers zullen getroffen worden, heel wat Vlaamse gezinnen want het heeft heel wat indirecte gevolgen. Vlaanderen is bevoegd voor het activeringsbeleid, en speelt een heel belangrijke rol in de begeleiding, heroriëntering, bemiddeling en juiste toeleiding van deze mensen. Ik weet dat er heel wat instrumenten voorhanden zijn en dat er veel werk zal gebeuren om die activering naar een hoger niveau te tillen. Toch wil ik specifiek vragen, meneer de minister, in deze context, in deze groep werkzoekenden uit de banksector hoe u dit zal aanpakken en hoe de VDAB dit zal aanpakken.

Repliek

Het is de juiste insteek meneer de minister dat u eerst zicht wil krijgen op de verschillende profielen van wie ontslagen zal worden. We hebben enerzijds profielen die sneller ingeschakeld kunnen worden, de front office profielen, en anderzijds de administratieve profielen, waar het wat moeilijker wordt. Het is ook heel goed dat de focus wordt gelegd op de competenties, en niet zozeer op diploma, want ik denk dat het belangrijk is dat we deze mensen kunnen heroriënteren naar andere sectoren. Neem zeker de zelfstandige kantoren mee, want daar zitten naar verluidt zeer veel vijftigplussers die toch wel onze extra aandacht verdienen.  Dat komt ook in het doelgroepenbeleid, maar ik wil het hier toch nog eens in de kaart zetten.

Het zal een  weliswaar spijtige proef op de som worden voor de deugdelijkheid van het maatwerk waar u op inzet, meneer de minister, maar we hebben hier alle vertrouwen in.

Tot slot wil ik het ook nog even hebben over de digitalisering, want inderdaad, er is een reden waarom zoveel mensen nu hun job verliezen. Anderzijds creëert de digitale economie ook heel veel jobs en moeten we de skills en vaardigheden van de mensen aanscherpen om mee te stappen in dit digitale verhaal. Dus mijn bijkomende vraag is dan ook hoe u hierop zal inzetten.

Slotrepliek

Het goede nieuws is dat er in Vlaanderen heel wat vacatures zijn, maar het is een kwestie om de goede match tussen vraag en aanbod te maken. En uiteraard moet ook ING zelf hier zijn verantwoordelijkheid in nemen.

Ik wil de getroffen ING-werknemers, die voor een onzekere periode staan, een hart onder de riem steken. Samen met u mijnheer de minister, geloof ik in de dynamiek van onze arbeidsmarkt om dit op middellange termijn te absorberen mits de juiste ingesteldheid en de juiste begeleiding.