Gemeenteraad Ieper – 03/10/2016

Er komt geen gratis wifi in het Ieperse stadscentrum. Dat vernam Emmily Talpe van schepen Dieter Deltour op de gemeenteraad op 3 oktober. Volgens de schepen lag de financiële kost voor de installatie en het abonnement van een wifinetwerk te hoog. “Uiteraard is dit een meerkost, maar wij zien dit als een investering met veel voordelen. Ieper dreigt nu de trein van de digitalisering te missen”, aldus Talpe.

Op 14 september hield Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zijn jaarlijkse state of the union-toespraak, waarin hij inging op de toekomstige uitdagingen voor de Europese Unie. Zo hield hij ook een pleidooi om tegen 2020 gratis wifi beschikbaar te stellen in alle Europese stadskernen ‘omdat we iedereen met elkaar moeten kunnen verbinden, ongeacht waar ze wonen of wat ze verdienen’. Het uitrollen van gratis draadloze internetnetwerken in stadscentra is in de eerste plaats een aangelegenheid van de steden en gemeenten zelf. Heel wat Vlaamse steden (Kortrijk, Roeselare, Oostende, …) namen al eerder het initiatief en hebben hun centrum uitgerust met wifi.

“Op de gemeenteraad van december vorig jaar drong ik aan om ook in Ieper werk te maken van een uitgebreider wifi-aanbod. Dat is niet alleen interessant voor wie hier komt winkelen, de handelaars en zakenmensen, maar tevens voor de talrijke toeristen, die via het gratis wifinetwerk onmiddellijk foto’s kunnen opladen, informatieve sites kunnen raadplegen of gebruik kunnen maken van toeristische app’s”, licht Talpe toe. Ze benadrukt bovendien dat het aanbod van online toepassingen voor bewoners steeds toeneemt , zoals bijvoorbeeld live-time verkeersinformatie.

Op Talpe’s vorige vraag in december 2015 antwoordde schepen Deltour dat de stad de voorstellen van de verschillende firma’s onderzocht en met elkaar vergeleek. Ondertussen zijn we tien maanden verder, en het liberale parlementslid merkte op dat de komst van gratis wifi nog steeds niet werd aangekondigd. Ze wilde dan ook graag  weten of er al een akkoord werd bereikt over de uitrol van draadloos internet in Ieper. Schepen Deltour verklaarde dat het stadsbestuur inderdaad een becijferd voorstel had ontvangen, maar dat dit te duur werd geacht. De installatiekost van het netwerk zou oplopen tot 17 000 euro, en dan komt daar nog de abonnementsprijs bij. Het stadsbestuur besliste daarom voorlopig geen wifinetwerk uit te rollen in het centrum. Emmily Talpe betreurt de beslissing van de meerderheid: “Dit vraagt inderdaad een investering, maar het is er wel eentje met vele voordelen. Een gratis internetnetwerk in de binnenstad is bovendien nodig om van Ieper een slimme digitale stad te maken.”