Gemeenteraad Ieper – 03/10/2016

Het stadsbestuur wil van de geplande riolerings- en waterleidingswerken in de Dikkebusseweg gebruik maken om ook het wegdek her aan te leggen en fietssuggestiestroken te voorzien. Emmily Talpe is het ermee eens dat de straat een pak veiliger ingericht kan worden en is blij dat dit gecombineerd kan worden met de rioleringswerken. Wel vreest ze dat bij de herinrichting heel wat parkeerplaatsen geschrapt zullen worden.

Die vrees baseert Talpe op het bestek waarin de ontwerper voor de Dikkebusseweg werd aangesteld. Daarin wordt gesproken over ‘het optimaliseren van de parkeerregimes’. Letterlijk staat er dat het ontwerp duidelijk moet vastleggen waar en hoeveel ruimte er op het openbaar domein van het her in te richten wegvak strikt nodig is om personen- en vrachtwagens te laten stilstaan en/of parkeren. “Strikt nodig, daar moet je geen tekening bijmaken: er zullen parkeerplaatsen sneuvelen bij de herinrichting van de Dikkebusseweg”, zegt Emmily Talpe. “Er zullen wellicht tellingen worden uitgevoerd, maar dat blijven momentopnames en zijn niet zaligmakend. Dat zal bij de bewoners en handelaars heel wat onrust veroorzaken.”

Talpe hamerde bij de meerderheid op het belang van tijdige en goede communicatie met de bewoners en handelaars van de straat. Ze hoopte ook dat het stadsbestuur de zinsnede zo zou aanpassen dat gekozen wordt voor een maximaal behoud van het huidig aantal parkeerplaatsen, maar het schepencollege wenste  hier niet op in te gaan.