Op de gemeenteraad van maandag 3 oktober zal Emmily Talpe het stadsbestuur om een stand van zaken vragen in verband met de beloofde aanpassingen aan het doofbeleid. Die zouden er komen nadat in april  van dit jaar enkele bezorgde Ieperlingen een petitie, ondertekend door maar liefst 10% van de inwoners, overhandigden aan de burgemeester. Ook zal Talpe, in navolging van haar vraag op de gemeenteraad van december vorig jaar, vragen hoe het zit met de komst van gratis wifi in het centrum. Naar aanleiding van het voorgestelde spreidingsplan van minister van Energie Tommelein zal Talpe bij het stadsbestuur informeren naar de 16 extra oplaadpunten voor elektrische wagens die er tegen 2020 moeten bijkomen. Waar en door wie zullen die geplaatst worden? Verder wil het parlementslid ook van het stadsbestuur weten over er reeds een plan is opgesteld om meer mensen met een arbeidsbeperking aan te werven bij zowel het stadsbestuur als bij het OCMW. Recent bleek immers dat eind 2015 geen enkele werknemer met een arbeidshandicap aan de slag was bij stad Ieper, terwijl Vlaanderen een streefcijfer van 2% vooropgesteld heeft. Tot slot voegde Talpe ook nog een extra punt toe aan de agenda van de gemeenteraad.  Ze zal de raadsleden vragen om goed te keuren dat het schepencollege aan de gemeenteraad de beslissing voorlegt om aan kinderen opgenomen in het lokaal verblijfsregister dezelfde voordelen toe te kennen als aan kinderen die gedomicilieerd zijn in Ieper. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die onder co-ouderschap opgroeien en buiten Ieper gedomicilieerd zijn, maar er wel vaak verblijven.

 1. Goedkeuring notulen van 5 september 2016.
 2. Bekrachtiging politieverordening genomen door de burgemeester houdende alcoholverbod in het Astridpark.
 1. Aankoop vestingtuintje – goedkeuring
 1. Akte einde erfpacht met wederzijdse instemming van de erfverpachter en de erfpachter – kerk Sint-Niklaas – Goedkeuring
 1. Kosteloze afstand wegenis Ieper Businesspark (fase 3) – goedkeuring
 1. Stad Ieper/Aquafin nv/Studiebureau Lobelle – goedkeuring dadingsovereenkomst
 1. Verlenging terbeschikkingstelling OCMW-personeel
 1. Uitvoeren van architecturale aanpassingen van de lakenhallen (gedeelte stadhuis) in functie van een nieuw stadsmuseum – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring
 1. Uitvoeren van restauratieve werken aan de lakenhallen (gedeelte stadhuis) in functie van nieuw stadsmuseum – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring
 1. Aanstellen van een ontwerper voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en vernieuwing van de waterleiding in de Dikkebusseweg, gedeelte tussen het station en de Frezenbergstraat – Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen
 1. Opbraak en heraanleg van voetpadverharding Fierstraat – Ieper – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring – TD/2016/08/11
 1. Aanleggen van wandel- en fietspad met betonverharding langs Zillebekevijver – Wijze van gunnen, raming en financiering. Goedkeuring – TD/2016/08/08/B
 1. Definitieve goedkeuring straatnamen Le Touquetpark, Beeldenplein, Burggraafstraat
 1. Principiële goedkeuring van wijziging van het noordelijk deel van de Taccoenstraat in Van Wonterghemstraat
 1. Reglement ter ondersteuning van stage en vrijwilligerswerk van korte duur in het kader van internationale en ontwikkelingssamenwerking
 1. Lokaal verblijfsregister. (Punt aangevraagd door raadslid Talpe)
 1. Openbare toiletten (Interpellatie door raadslid Goudeseune)
 1. Her-heraanleg Menenstraat. (Interpellatie door raadslid Goudeseune)
 1. Proces-verbaal BBI versus AGB Vauban. (Interpellatie door raadslid Bolle)
 1. Een nieuw woonbeleid gericht op jonge mensen en gezinnen. (Interpellatie door raadslid Despeghel)
 1. Rookmelder en CO2-melder. (Interpellatie door raadslid Bouchaert)
 1. Vragen en antwoorden.
 1. Stedelijke Begraafplaats Ieper (P. Bolle)
 2. Laadpunten voor elektrische wagens en fietsen (P. Bolle)
 3. ‘Anonieme’ brief staatsveiligheid (N. Six)
 4. Oplaadpunten elektrische auto’s (E. Talpe)
 5. Tewerkstelling personen met een arbeidshandicap (E. Talpe)
 6. Stand van zaken bijsturing doofbeleid (E. Talpe)
 7. Gratis wifi in het stadscentrum: stand van zaken (E. Talpe)