De recente problemen rond de adopties van kinderen in Oeganda laten niemand onberoerd. Tien kinderen en hun kandidaat-adoptiegezinnen verbleven noodgedwongen maandenlang in een Oegandees hotel, in volstrekte onduidelijkheid over het verdere verloop van hun procedure en over hun terugkeer naar België. De kwestie duidt op de noodzaak van een hervorming van interlandelijke adoptie. In het Vlaams parlement volgt Emmily Talpe (Open Vld) het thema nauwgezet op. “Vorig jaar zijn we er in geslaagd de regelgeving rond binnenlandse adoptie op punt te stellen. Momenteel werken we aan een decreet om ook interlandelijke adoptie te hervormen. Het accent moet liggen op betere samenwerking tussen het Vlaamse en federale niveau, administratieve vereenvoudiging en een centrale wachtlijst”, aldus Emmily Talpe.

Naar aanleiding van de aanslepende malaise in de adoptiedossiers, legden ook een aantal kandidaat-adoptieouders de pijnpunten van het huidige systeem bloot. Ze verwezen onder meer naar  de vergaande doorlichtingen, de ellenlange procedures en de grote financiële kost van interlandelijke adoptie.  Dat laatste kan al snel oplopen tot een paar tienduizenden euro’s, en dan nog is er geen garantie op een effectieve adoptie. “Ik heb veel begrip voor de frustraties van kandidaat-adoptieouders rond de zware adoptieprocedure en rond de vele obstakels waarmee ze telkens geconfronteerd worden. De situaties zijn vaak schrijnend, niet in het minst omdat je weet dat het om het welzijn van kinderen gaat. Met de hervorming van interlandelijke adoptie hopen we dergelijke problemen zo veel mogelijk te kunnen voorkomen”, reageert Talpe.

De liberale politica benadrukt dat in het nieuwe decreet de samenwerking tussen het Vlaamse en federale niveau geoptimaliseerd dient te worden. Emmily Talpe: “Dat het daar al eens durft mislopen, bewezen de recente problemen rond de adoptiedossiers in Oeganda. Een interpretatieverschil tussen Vlaamse en federale ambtenaren lag daar aan de basis voor de wekenlange juridische onduidelijkheid voor de tien adoptiekinderen en hun kandidaat-adoptieouders. We moeten er alles aan doen om dit in de toekomst te vermijden.”

Het Ieperse parlementslid pleit ook voor een centrale wachtlijst voor kandidaat-adoptieouders: “Op vandaag belanden kandidaat-adoptieouders onderaan de lijst wanneer hun adoptiekanaal wordt afgesloten. Met een centrale wachtlijst behouden zij hun plaats in de rangorde bij de heroriëntatie naar een ander land.”