Stad Ieper maakt werk van een nieuw parkeerplan dat zal ingaan op 1 januari 2021. Burgemeester Emmily Talpe: “We willen de aanwezige parkeermogelijkheden in ons centrum zo efficiënt mogelijk gebruiken. Doelstelling is de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van onze binnenstad te optimaliseren, zowel voor de bewoners, bezoekers maar ook voor wie hier werkt of onderneemt.” Op de gemeenteraad van 5 oktober worden de nieuwe reglementen gestemd om het parkeerbeleid vervolgens uit te rollen op straatniveau.

Aan de rand van het Ieperse commerciële centrum bevinden zich tal van woonstraten die op vandaag een hoge bezettingsgraad van parkeerplaatsen kennen. In 22 van de 60 straten in de blauwe zone is de parkeerdruk zelfs hoger dan 90%. Die overbezetting leidt al jaren tot ongenoegen bij de bewoners en ongewenst zoekverkeer.

Burgemeester Emmily Talpe, bevoegd voor mobiliteit: “De blauwe zone is er in de eerste plaats voor de bewoners en hun bezoekers. Met diverse parkeermaatregelen willen we de parkeerdruk in de blauwe zone verlagen. Eén van de wijzigingen is om, zoals in heel wat andere steden, de maximale beperkte parkeerduur in de blauwe zone terug te brengen van 3 uur naar 2 uur. Op die manier ontmoedigen we misbruik door langparkeerders en bieden we meer vrije parkeerplaatsen: goed voor de circulatie én voor de Ieperlingen met een bewonerskaart. We voegen ook de twee bewonerszones rond de Rijselstraat samen tot één grotere zone. Zo nemen we een pak frustratie weg bij de houders van een bewonerskaart die die éne vrije plaats in de buurt niet kunnen innemen omdat ze net in een andere zone valt.”

De gratis randparkings blijven bestaan maar het stadsbestuur wil ook een aanbod betalend langparkeren voorzien nabij het centrum. Emmily Talpe: “Voor wie langer wil parkeren, denk onder meer aan wie shoppen en lunchen combineert, wie minder mobiel is, maar ook voor werknemers en ondernemers, introduceren we het ‘pleinparkeren’. Strategische locaties nabij het stadshart waar men zonder tijdslimiet kan parkeren aan een democratisch prijs. De eerste twee uur zijn gratis, een volledige dag 2 euro. Voor langere tijd gratis parkeren blijft ook mogelijk aan de rand van de stad.”

Nieuw in de binnenstad wordt de installatie van shop&go. Meer dan 70 parkeerplaatsen worden omgevormd en voorzien van een sensor. Op die plaatsen kan men 30 minuten gratis parkeren en hoeft men ook geen ticket te nemen.
De sensor zal parkeerwachters waarschuwen wanneer een wagen de parkeertijd overschrijdt. “Dit zal de circulatie in de binnenstad en de bereikbaarheid van de winkels verhogen. We kiezen voor locaties dichtbij handelszaken. Shop&go is ideaal voor wie snel een boodschap wil doen of iets moet afhalen, maar ook voor laden en lossen.”, aldus burgemeester Emmily Talpe.

Wat betreft de betalende zone blijven de tarieven gelijk, met uitzondering van de prijs voor het tweede uur dat met € 0,50 wordt verhoogd. Tarieven werken sturend en daarom wordt geopteerd voor een getrapte prijs: € 1 voor 0 tot 1uur, € 1,5 voor 1 tot 2uur en € 2 voor 2 tot 3 uur. Het eenmalige parkeerticket om 30 minuten gratis te parkeren blijft behouden en op de shop & go plaatsen kan men voortaan meermaals per dag 30 minuten gratis staan. Daarenboven worden 88 parkeerplaatsen van betalend omgevormd naar gratis blauwe zone.
Verder trekt het stadsbestuur ook de kaart van vereenvoudiging: de gratis digitale bewonerskaarten worden vanaf nu automatisch verlengd voor wie aan de voorwaarden voldoet, bewoners hoeven die dus niet langer jaarlijks zelf te vernieuwen.

Het stadsbestuur benadrukt dat het de Ieperlingen ook wil aanmoedigen om gebruik te maken van alternatieve vervoerswijzen.

Talpe: “Wie de auto thuis laat, helpt mee om de parkeerdruk te verlichten. De corona periode heeft de Ieperlingen alvast geprikkeld om vaker de fiets te nemen. Die vibe willen we vasthouden.”

De maatregelen uit het nieuwe parkeerbeleid en voorstel van uitrol op straatniveau werd deze zomer afgetoetst met de plenaire commissie verkeer. De definitieve vastlegging van onder meer de blauwe zone, de shop&go plaatsen en de locaties voor langparkeren ligt voor op het volgende schepencollege.

Het stadsbestuur plant de Ieperlingen en bezoekers tijdig en volledig te informeren. “Er volgt dit najaar een uitgebreide communicatie naar de bewoners toe, onder meer met een overzichtelijke folder. De nieuwe situatie komt ook gedetailleerd op de website en in de volgende editie van ons stadsmagazine. De impact van de wijzigingen zullen we uiteraard monitoren, evalueren en bijsturen waar nodig”, besluit burgemeester Talpe.