Gemeenteraad Ieper – 26 maart 2018

Op de gemeenteraad heeft Emmily Talpe (Open Ieper) de meerderheid opgeroepen om alle verdere beslissingen over de heraanleg van De Leet uit te stellen tot na de aanstelling van de nieuwe bestuursploeg: “Dan kan de volgende legislatuur met een sterk mandaat, gesteund door de Ieperlingen, het project in de meest geschikte vorm uitvoeren. Het zou getuigen van weinig respect voor onze inwoners en de democratie om nu nog beslissingen over een project met zo’n grote impact voor onze stad door te duwen.” Toch bleek uit het antwoord van de burgemeester dat het stadsbestuur liever geen uitstel wil. Talpe benadrukt dat Open Ieper zich niet laat afschrikken door deze slinkse zet:  “De kiezer zal in oktober haar stem laten horen en wij zullen daar naar handelen.”

 

In de huidige plannen van het stadsbestuur voor de herinrichting van De Leet en omgeving worden meer dan 25% van de parkeerplaatsen geschrapt, zonder degelijk alternatief. De meningen over die plannen liggen sterk uiteen, tussen de politieke fracties maar ook bij de Ieperlingen. “Dit is hét belangrijkste project voor onze binnenstad in decennia. Het is ook cruciaal voor de leefbaarheid van het centrum, van de lokale middenstand. Dit behoeft dan ook de nodige voorzichtigheid en voldoende inspraak van de Ieperlingen”, zegt Open Ieper-fractieleider Emmily Talpe, zelf grote voorstander van een ondergrondse parking om zo bovengronds ruimte vrij te maken voor groen, fietsers, wandelaars en terrassen.

Net om die redenen vroeg Emmily Talpe het stadsbestuur een jaar geleden al om dit project voor te leggen aan alle Ieperlingen, ofwel via een referendum, ofwel bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Meerderheidspartner N-VA liet eveneens op zijn website optekenen dat dergelijke ingrijpende plannen inderdaad de toets van de kiezer moet doorstaan. “Uiteindelijk leek ook schepen Dehaene dit in te zien”, vertelt Emmily Talpe. “Op mijn vraag over het referendum antwoordde hij letterlijk: ‘Het grootste referendum is de verkiezingen in 2018. De plannen worden klaargemaakt en de kiezer kan dan beslissen met welke ploeg verder te gaan’.”

Met verbazing vernam Open Ieper dat het schepencollege recent zijn akkoord gaf om, indien de plannen klaar zijn, het bestek nog op 2 september 2018 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit impliceert dat de effectieve gunning vervolgens eind november zou kunnen gebeuren door het schepencollege. “Eind november 2018, dat betekent dus dat de meerderheid NA de gemeenteraadsverkiezingen MAAR NET voor de aanstelling van de nieuwe beleidsploeg, het project nog wil toewijzen aan een concrete opdrachtnemer”, reageert Emmily Talpe. “Als er enig respect is voor democratie, voor de mening van de Ieperling, dan weet de meerderheid dat dit onbehoorlijk is. Er wordt zelfs vanuit Vlaanderen opgeroepen om aan het eind van de legislatuur in extremis geen beslissingen te nemen die het toekomstige beleid kunnen verstoren.”

De Ieperse burgemeester reageerde geprikkeld en probeerde zijn vel nog te redden door te benadrukken dat dit pas ‘ten vroegste’ op 2 september naar de gemeenteraad zou komen. Op de expliciete vraag van Talpe om dit uit te stellen tot na de verkiezingen, wou hij niet ingaan. “Burgemeester Durnez beweerde ook dat de stad veel geld vanuit Vlaanderen zou kunnen verliezen als het project vertraging oploopt, maar dat lijkt ons erg onwaarschijnlijk”, zegt Emmily Talpe. “Vertragingen zijn quasi inherent aan grote werken dus dan zouden we de afgelopen jaren al heel veel geld verloren hebben.”

Talpe waarschuwde ook voor een tweede Auris-débacle. Emmily Talpe: “De aankoop van het Auris gebouw op FLV werd in de vorige legislatuur ook nog op het einde doorgedrukt. De opfrissingswerken die “maar” 200.000 euro zouden kosten, liepen reeds op tot zo’n 7 mio euro en lieten een serieuze financiële kater na.”