Gemeenteraad Ieper – 26/03/2018

De aankoop van het Aurisgebouw is officieel volledig afgerond. Voor het gebouw werd net geen 4 miljoen euro betaald, maar als alle renovatiekosten in rekening worden gebracht heeft het gebouw zo’n 11 miljoen euro gekost. Emmily Talpe: “Dat komt neer op zo’n 700€ per Iepers gezin, veel meer dan vooraf was aangekondigd. Beleid is keuzes maken, maar Open Ieper had de keuze gemaakt om in het centrum te blijven of om te investeren in een nieuwbouw van 8 miljoen euro. Dan konden we op vandaag minstens 3 miljoen euro extra besteden aan investeringen waar Ieperlingen echt baat bij hebben, zoals een openluchtzwembad of een ondergrondse parking.

 

Emmily Talpe herinnerde zich de voorstelling – of beter verkoopspitch – over de aankoop van het Auris-gebouw door toenmalig burgemeester Dehaene nog goed. “De burgemeester stelde het voor als een geschenk uit de hemel: slecht 4,3 miljoen euro aankoopprijs (4 miljoen euro voor het gebouw en 300 000 euro voor de grond) en wat opfrissingswerken voor zo’n luttele 200 000 euro, en de stad en het OCMW kunnen al in 2013 het gebouw betrekken, zo klonk het. Wel, dat is toch heel wat anders uitgedraaid. Jaar na jaar stegen de kosten en noopte één extra investering tot andere investeringen die zich bij een gebouw van ondertussen 15 jaar oud toch onvermijdelijk zouden aandienen. De renovatie kostte finaal geen 200.000 euro maar wel 7 miljoen euro. Dat komt neer op zo’n €700 per Iepers gezin. De stadsdiensten namen uiteindelijk ook pas in maart 2016 hun intrek in het gebouw”

 

Nog steeds vraagt Talpe zich af hoe men zich zo kon misrekenen bij een aankoop van een onroerend goed. “Pijnlijk is ook de wetenschap dat we voor 8 à  9 miljoen euro een spiksplinternieuw stadhuis hadden kunnen bouwen, met de modernste technieken, state of the art duurzaamheidsnormen, functionele ruimtes en …met ramen die kunnen geopend worden. We kunnen dit niet meer terugdraaien maar jullie kunnen van ons ook niet verwachten dat wij of de Ieperlingen dit zomaar vergeten,” aldus Talpe.

 

De aankoop van het Auris gebouw dateert dan wel van de vorige legislatuur, maar de meerderheid is nog altijd dezelfde en de ontspoorde renovatiekost van 7 miljoen euro staat op het rapport van de huidige CD&V/N-VA-meerderheid. “Beleid is keuzes maken, Open Ieper had de keuze gemaakt om in het centrum te blijven of om te investeren in een nieuwbouw aan 8 miljoen euro, dan konden we vandaag minstens 3 miljoen euro extra besteden aan investeringen waar de Ieperlingen echt baat bij hebben, zoals een openluchtzwembad of een ondergrondse parking”, besluit Emmily Talpe.