Op de gemeenteraad van 4 juni worden de jaarrekeningen van stad Ieper en de kerkfabrieken besproken. Daarnaast staan ook het politiereglement voor de Rally van Ieper en de vervanging van de veldverlichting van KSK Vlamertinge op de agenda. Naar aanleiding van de campagne Generatie Rookvrij van Kom Op Tegen Kanker zal Emmily Talpe de meerderheid vragen zich te engageren voor rookvrije Ieperse speelpleinen. Tot slot zal Talpe ook informeren naar de stand van zaken rond de webstek voor deelgemeenten. Het was Talpe zelf die dit voorstel bijna een jaar geleden lanceerde. Bedoeling is dat inwoners zo gemakkelijk informatie over lokale activiteiten en dorps- en wijkraden terugvinden.

 1. Goedkeuring notulen van 7 mei 2018.
 1. Vaststelling mandaat en goedkeuring agenda algemene vergadering van 19 juni 2018.
 1. Goedkeuring agenda algemene vergadering van 14 juni 2018.
 1. Jaarverslag interlokale vereniging Westhoekpersoneel (WHP).
 1. Goedkeuring van de agenda, aanduiden volmachtdragers en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 28 juni 2018.
 1. Ontbinding en vereffening Vereniging O.C.M.W. Wieltjesgracht op 31.12.2018: goedkeuring.
 1. Politiereglement met betrekking tot ambulante handel, alcoholverbruik en onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen ter gelegenheid van de Renties Ypres Rally en de Ypres Historic Rally op 20, 22 en 23 juni 2018.
 1. Weg- en rioleringswerken private verkaveling Oude Kortrijkstraat – Goedkeuring aangepast wegenisontwerp en technisch dossier – afsluiten overeenkomst
 1. Wegenis- en rioleringswerken voor het privaat woonproject Velodroomstraat – Goedkeuring wegenisontwerp en technisch dossier – afsluiten overeenkomst
 1. Aanleg van de publieke ruimte in het project “De Vloei”, fases 2 en 3 – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 1. Reconversie bedrijventerrein Ieperleekanaal – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tot financiële afhandeling met de WVI
 1. Kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas: jaarrekening 2017
 1. Kerkfabriek St. Jacob: jaarrekening 2017
 1. Kerkfabriek St. Pieter: jaarrekening 2017
 1. Kerkfabriek O.l.v. Middelares: jaarrekening 2017
 1. Protestantse Kerk: jaarrekening 2017
 1. Kerkfabriek St. Michiel Boezinge: jaarrekening 2017
 1. Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen: jaarrekening 2017
 1. Kerkfabriek St. Jan Baptist Dikkebus: jaarrekening 2017
 1. Kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke: jaarrekening 2017
 1. Kerkfabriek St. Petrus en St. Paulus Elverdinge: jaarrekening 2017
 1. Kerkfabriek St. Jan Baptist Sint-Jan: jaarrekening 2017
 1. Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: jaarrekening 2017
 1. Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele: jaarrekening 2017
 1. Kerkfabriek St. Catharina Zillebeke: jaarrekening 2017
 1. Kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote: jaarrekening 2017
 1. Evangelische Kerk De Hoeksteen: jaarrekening 2017
 1. Anglicaanse Kerk: jaarrekening 2017
 1. Rapportage in kader van artikel 166 van het gemeentedecreet voorafgaand visum. Aktename
 1. Vereniging Ons Tehuis. Jaarrekening 2017 – Aktename.
 1. Vereniging OLV Ziekenhuis. Jaarrekening 2017 – Aktename.
 1. Vereniging OCMW Wieltjesgracht. Jaarrekening 2017 – Aktename.
 1. OCMW Ieper. Jaarrekening 2017 – Aktename.
 1. IVA Grond- en bouwbeleid Jaarrekening 2017. Vaststelling
 1. Stadsbestuur Ieper. Jaarrekening 2017. Vaststelling
 1. Stadsbestuur Ieper. Meerjarenplanaanpassing 9 2015-2020 en budgetwijziging 1 2018
 1. IVA Grond- bouwbeleid Meerjarenplanaanpassing 9 2015-2020 en budgetwijziging 1 2018
 1. Overdracht wegenis en groenzone de Harchiesstraat
 1. Goedkeuring Erfpachtovereenkomst met politiezone Arro Ieper.
 1. Aanstelling waarnemend algemeen directeur – Delegatie
 1. Decreet Lokaal Bestuur -algemeen directeur – kennisname aanstelling van rechtswege
 1. Vervangen van de veldverlichting door LED-verlichting, voetbalvelden T2 en T3, Kasteelweg te Vlamertinge – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 2. Algemene vergadering Ons Onderdak van 8 juni 2018. Overdracht deelname en stemrecht. (Punt van raadslid Victoor)
 1. Vragen en antwoorden.
  1. De Meersen (Raadslid Bolle)
  2. Registratie en sterilisatie Ieperse katten (Raadslid Six)
  3. Vraag om de afspraken gemaakt op het fractieoverleg na te leven (Raadslid Lannoo)
  4. Rookvrije speeltuinen (Raadslid Talpe)
  5. Webstek voor dorps- en wijkraden