Gemeenteraad Ieper – 4 juni 2018

Het aantal leefloners in Ieper is op zes jaar tijd bijna verdubbeld. Een van de redenen is onder meer een grote instroom aan asielzoekers. Open Ieper-raadslid Ann-Sophie Himpe vroeg OCMW-voorzitter Marieke Cloet om deze groep bijzonder goed op te volgen: “We moeten meteen starten met begeleiding en taallessen om hen zo toe te leiden naar werk.”

Op de gemeenteraad besprak Open Ieper-raadslid Ann-Sophie Himpe, die van 2013 tot begin 2016 in de OCMW-raad zetelde, de jaarrekeningen van het OCMW. Opvallend: er is voor 2017 opnieuw sprake van een grote stijging van het aantal leefloners in Ieper. Daar zijn verschillende redenen voor, maar een ervan is de grote instroom van het aantal asielzoekers. Volgens Himpe is inzetten op taallessen en begeleiding naar werk cruciaal.

 

De voorbije jaren verkocht het OCMW heel wat van haar hoeves en worden nog een aantal verkopen gepland. Himpe hekelde het uitblijven van investeringen met de vrijgekomen middelen: “Het kan niet de bedoeling zijn om dit op de bank te laten staan. Een globaal patrimoniumplan zou geen overbodige luxe zijn. Zo kunnen we het patrimonium van het OCMW sneller renoveren en optimaal inzetten. Tegen 2020 moeten bijvoorbeeld alle daken van de 180 woongelegenheden van het OCMW geïsoleerd worden. Er werden er al heel wat aangepakt maar er kan nog een tandje bij.”

 

Tot slot informeerde Ann-Sophie Himpe ook nog daar de renovatie van de dienstencentra en de plannen met de ruimte in de Grachtstraat, die vorig jaar werd aangepakt. Volgens schepen Cloet moet er nog een beslissing genomen worden omtrent de dienstencentra. Voor de Grachtstraat wordt er aan tafel gezet met onder meer de voedselbedeling om na te denken over hoe het gebouw maximaal gebruikt kan worden.