Gemeenteraad Ieper – 4 juni 2018

Op de gemeenteraad werd de overeenkomst  voorgelegd voor de aanleg van wegenis voor het nieuwe woonproject in de Velodroomstraat.

Raadslid Marc Clabau (Open Ieper) stelde zich een aantal vragen rond het groenonderhoud.  Hij verwees daarbij naar zijn vraag op de vorige gemeenteraad omtrent de strook grond langs de Werfstraat en de Steendam, waar het onkruid erg hoog stond. De schepen zei toen dat de frequentie van het maaien daar verhoogd zou worden tot om de drie weken. “In het bestek voor dit woonproject Velodroomstraat staat nu dat de grasmatten daar elke 10 a 14 dagen moeten gemaaid worden door de opdrachtnemer en zelfs meer indien nodig door het weer of groeiritme. En dan lees ik het advies van de groendienst wat betreft het beheer van de graszones NA de overdracht naar het openbaar domein en daar staat dat er MAXIMAAL vier maal per jaar zal gemaaid worden”, aldus Marc Clabau. “De aannemer moet dus om de twee weken minstens zorgen dat het gemaaid is en eens jullie aan zet zijn, is het maximaal vier maaibeurten op een jaar, wat ons bijzonder weinig lijkt. Hoe valt dit te verzoenen?” De meerderheid bleef het antwoord schuldig.