Gemeenteraad Ieper – 4 juni 2018

Op de gemeenteraad signaleerde Emmily Talpe het probleem van de vaak overvolle vuilbakken in de Ieperse binnenstad. “We moeten nadenken over innovatievere manieren om dit probleem aan te pakken. In een aantal steden werkt men al met vuilbakken voorzien van sensoren die de diensten een signaal geven wanneer die bijna vol zijn en geledigd moeten worden.”

Kandidaat-burgemeester Emmily Talpe merkte op dat overvolle vuilbakken in de Ieperse binnenstad een echte plaag worden. “Vaak wordt het afval dan naast de vuilbak gezet of gegooid. Dit ontsiert onze stad en het is ook sluikstorten. De meerderheid zei vorig jaar nog te overwegen om stickers op de vuilbakken te plakken, die duidelijk maken dat het afval niet naast de vuilnisbak gezet mag worden. Helaas zijn die nog niet te zien in het straatbeeld”, bemerkte Talpe. Het liberale parlementslid drong tegelijk aan om na te denken over innovatievere manieren om het probleem aan te pakken. In enkele gemeenten wordt bijvoorbeeld al gewerkt met vuilnisbakken voorzien van sensoren. “De diensten krijgen dan een signaal wanneer de vuilnisbakken quasi vol zijn en geledigd moeten worden. Dit lijkt me zeker het overwegen waard bijvoorbeeld bij de heraanleg van De Leet”, aldus Talpe.

IVVO-voorzitter raadslid Victoor suggereerde dat er bij de heraanleg van De Leet kan gewerkt worden met ondergrondse vuilnisbakken of afvalstraatjes voorzien van sensoren. Talpe reageerde tevreden en benadrukte nogmaals het belang van sensibiliseren in de strijd tegen sluikstorten. Hardleerse sluikstorters moeten ook sneller en strenger aangepakt worden.