Gemeenteraad Ieper – 3 september 2018

Na de dorpskernhernieuwing van Boezinge, lijkt er nu eindelijk ook schot in de zaak te komen voor Vlamertinge. “Geen dag te vroeg, de Vlamertingenaars zitten te wachten op een aantal noodzakelijke ingrepen. Zo zijn de kasseien een doorn in het oog van velen en moet het parkeersysteem herzien worden”, aldus Emmily Talpe (Open Ieper). Talpe hamerde verder nog op het belang van voldoende inspraakmogelijkheden, ook digitaal, en van tijdige communicatie naar bewoners en handelaars toe.

In Vlamertinge is de aangekondigde herinrichting van de dorpskern al jaren een hot item. Op de gemeenteraad verwoordde Talpe alvast enkele vaak gehoorde bezorgdheden: “De kasseien moeten eruit: ze zorgen voor geluidsoverlast en vormen een gevaar voor fietsers. Ook stellen inwoners zich vragen rond hoe we meer groen kunnen implementeren, hoe de veiligheid van de fietsers en zeker de fietsende jeugd gegarandeerd zal worden en wat met de indeling van de parkeerplaatsen? Het huidige systeem zorgt nu vaak voor opstoppingen.” Als tip gaf Talpe alvast mee om werk te maken van betere signalisatie van de grote parkeerzone achter en rond de kerk, die op vandaag nog te weinig gebruikt wordt. “En daar hoeven we zelfs niet mee te wachten tot aan de heraanleg”, aldus Talpe.

Los van de heraanleg op zich, zijn ook heel wat bewoners, verenigingen maar zeker ook handelaars bezorgd om de impact van de werken op de bereikbaarheid van het dorp. “In de aanloop van de dorpskernhernieuwing van Zillebeke heeft de meerderheid zelf ervaren dat het cruciaal is om hier snel duidelijkheid over te geven. Bewoners en handelaars kunnen zich hier dan op voorbereiden, denk bijvoorbeeld maar aan verlof plannen op het moment dat de zaak moeilijk toegankelijk zal zijn. We kunnen niet genoeg benadrukken welke immense impact een geheel of gedeeltelijk afgesloten straat heeft op kleine handelaars.” Talpe stelde voor na te gaan of er via het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer gewerkt kan worden met een bereikbaarheidsmanager, die dan een brug kan vervullen tussen zelfstandige ondernemers en alle andere partners (AWV, aannemer, nutsbedrijven, …)

En tot slot drong Talpe bij de meerderheid nog aan om voldoende werk te maken van inspraak. “Ik hoorde reeds van heel wat Vlamertingenaars tal van goede ideeën. Er start in oktober ook een werkgroep van lokale handelaars die graag constructief wil meewerken. Spreek nog voordat er met de plannen wordt gestart af met deze groep, zodat hun ideeën maximaal meegenomen kunnen worden. Hetzelfde voor de verenigingen, inwoners, …. Daarom herhaal ik ons pleidooi om te werken met een echt online platform, en niet alleen louter een infovergadering. Zo bereiken we ook ouderen, jonge gezinnen, mensen met een drukke job, … die vaak moeilijker aanwezig kunnen zijn op de traditionele inspraakmomenten in het plaatselijk OC.”