Gazet van Antwerpen – 11/09/2018

Vrouwen vragen meer dan dubbel zo vaak loopbaanbegeleiding aan als mannen. Volgens professoren komt dat onder meer omdat vrouwen sneller hulp durven vragen en omdat ze meer worstelen met de balans tussen werk en privé.

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben 12.736 mensen in Vlaanderen en Brussel loopbaancheques aangevraagd. Voor 40 euro krijgt u vier uur loopbaanbegeleiding.

Het doel van loopbaanbegeleiding is mensen naar een job leiden waarin ze zich goed voelen. “De ene vraagt zich af of hij van job moet veranderen, de andere wil weten hoe communicatieproblemen op het werk kunnen worden aangepakt of hoe hij het best met stress kan omgaan”, zegt ­Katia Le Pee, loopbaanbegeleider bij RiseSmart.

“We geven die mensen een aanpak op maat. Na vier uur moeten ze zichzelf beter kennen, en dus beter kunnen inschatten of een bepaalde job iets voor hen is of niet. Ze moeten na de begeleiding ook weten in welk soort werkomgeving ze het liefst werken.”

“We laten mensen bijvoorbeeld opschrijven welke dingen hen energie kosten en welke dingen hen energie geven, en we laten hen ook zoeken naar talenten waar ze misschien nog te weinig bij hebben stilgestaan.”

Zelfvertrouwen opkrikken

Athina De Baetselier (37) uit Deurne heeft maandag haar laatste dag loopbaanbegeleiding afgerond. “Ik was productiemanager bij een bedrijf in Mortsel, maar ben daar ontslagen”, zegt Athina. “Ik heb acht uur loopbaanbegeleiding gevolgd om te weten te komen voor welk soort job ik het best kan solliciteren.”

“De loopbaanbegeleider heeft me eerst heel specifieke oefen­ingen gegeven om mijn zelfvertrouwen op te krikken. Ik moest bijvoorbeeld een week lang elke dag drie positieve zaken opschrijven. Dat ging van de vreugde die ik haalde uit een dansje dat mijn kinderen plots opvoerden, tot een tof gesprek dat ik met iemand had.”

“Uit die lijstjes kon ik samen met de loopbaanbegeleider opmaken dat het belangrijk is dat ik iets kan organiseren, dat ik resultaatgericht werk en dat ik een participatief leider ben. Dat is een leider die graag naar mensen luistert en ermee samenwerkt, en dus niet iemand die van bovenuit opdrachten geeft.”

Een heleboel informatie dus, maar wat doet Athina daar mee? “Ik weet nu dat de cultuur van een bedrijf voor mij belangrijker is dan de jobinhoud”, zegt Athina. “Daardoor zal ik niet alleen vacatures uitpluizen, maar op het internet ook de personeelsfora van een bedrijf lezen, zodat ik weet welke sfeer er heerst.”

Mannen blijven achter

Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) blijkt dat in de eerste helft van dit jaar 70% van alle loopbaancheques door vrouwen werd aangevraagd.

Waarom maken mannen er amper gebruik van? “Omdat mannen minder snel hulp durven vragen”, zegt Nele Decuyper, professor personeelspsychologie aan de KU Leuven. “Mannen die om hulp durven vragen, worden in de algemene perceptie nog te veel als ‘losers’ bestempeld.”

“Een tweede verklaring is dat veel vrouwen de zorg voor het gezin op de eerste plaats zetten, in tegenstelling tot de man. Vrouwen investeren veel tijd in hun kinderen, waardoor ze meer vragen hebben over de combinatie tussen werk en privé. Met loopbaanbegeleiding kunnen ze daar dieper op ingaan.”

“Vrouwen krijgen ook meer te maken met een glazen plafond. Ze worden minder vaak gevraagd voor promoties en hebben daardoor het gevoel dat ze benadeeld worden. Via loopbaanbegeleiding kunnen ze te weten komen hoe ze daar het best mee omgaan.”

Kansengroepen stimuleren

Voor de aanvraag van loopbaancheques loopt er niet alleen een duidelijke scheidingslijn tussen mannen een vrouwen. Hoog­geschoolden vragen ze ook veel vaker aan dan laaggeschoolden. Maar liefst 71% van de aanvragers van de cheques heeft een diploma van het hoger onderwijs.

“Vroeger moesten loopbaanbegeleiders een minimumaantal mensen uit kansengroepen begeleiden”, zegt Ans De Vos, arbeidsmarktpsycholoog van de Antwerp Management School. “Nu moet dat niet meer, waardoor loopbaanbegeleiders minder moeite doen om bijvoorbeeld lager geschoolden te bereiken.”

Emmily Talpe maant minister Muyters aan tot actie. “Ook ouderen en mensen met een migratie-achtergrond vinden amper de weg naar loopbaancheques”, zegt Talpe. “Het efficiënter gebruik van loopbaancheques moet bij hen sterker worden gestimuleerd.”

christof willocx