Bron: Krant van West-Vlaanderen – 7 september 2018
https://kw.be/l/ieper/
IEPER – Emmily Talpe meent dat het stadsbestuur symptomen en niet de echte oorzaak van sluipverkeer bestrijdt met de invoering van eenrichtingsverkeer in de Kanonweg en Wateringstraat.

In de Kanonweg en Wateringstraat, tussen de kruispunten met het Zaalhof en de Ieperleestraat, installeerde het schepencollege een proefproject met eenrichtingsverkeer. Autobestuurders kunnen de straat niet meer inrijden in de richting van de Rijselpoort. “Het klopt natuurlijk dat het een smalle straat is en dat door de bocht de zichtbaarheid beperkt is. Maar dat geldt voor heel wat straten in de Ieperse binnenstad”, merkte Emmily Talpe op. “Het werkelijke probleem ligt bij het sluipverkeer dat de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen. Tal van Ieperlingen rijden via die route om de dagelijkse files aan de stationsomgeving te vermijden. Het gonst ondertussen ook van bezorgdheden en klachten dat het verkeer in de omliggende straten is toegenomen, onder andere in de Ieperleestraat. Het probleem verlegt zich aldus naar straten die óók niet of zelfs nog minder geschikt zijn om het sluipverkeer op te vangen. Jullie bestrijden dus symptomen en niet de échte oorzaak, namelijk het gebrek aan een vlotte doorstroming aan de stationsbuurt.”

Spiegels gesneuveld

“Naast de beperkte zichtbaarheid in de bocht en de smalle straat, waardoor al veel autospiegels gesneuveld zijn, was de ligging ook een argument om eenrichtingsverkeer in te voeren”, antwoordde schepen Dominique Dehaene (CD&V). “De weggebruikers moeten zich nog aanpassen aan de nieuwe situatie dus het is normaal dat er in het begin reacties komen. Na een normalisatie van het verkeer zullen tellingen uitgevoerd worden. Wat de stationsomgeving betreft zijn recent nog een aantal aanpassing gebeurd aan de verkeerslichten die de doorstroming te goede komen.”