Bron: Gazet van Antwerpen – 1 december 2018

Of een anderstalige nieuwkomer een diploma heeft of niet, maakt weinig uit voor zijn kansen op een job. Twee jaar na de inschrijving bij de VDAB heeft 48% van de hooggeschoolde anderstalige nieuwkomers een job. Bij degenen zonder diploma is dat 44%.

De cijfers staan in een antwoord dat Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) gaf op een vraag van Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld).

Taalprobleem

Volgens Muyters is het niet verwonderlijk dat nieuwkomers zonder diploma bijna even goed scoren als hoogopgeleide nieuwkomers. “Voor laaggeschoolden speelt het taalprobleem minder”, zegt Muyters. “Zij kunnen in verschillende stielen aan de slag zonder dat ze Nederlands kunnen. Bij een hoogopgeleide is dat anders. Wie in het buitenland advocaat of leerkracht was, moet eerst goed Nederlands leren om die job ook in Vlaanderen te kunnen uitoefenen.”

Het verschil in jobkansen tussen hoog- en laagopgeleide mensen is alleen bij anderstalige nieuwkomers zo groot. Volgens VDAB heeft 70% van alle hoogopgeleide werkzoekenden in Vlaanderen na één jaar een job. Bij mensen zonder diploma is dat maar 44%. Bij mensen met een diploma van de middelbare school is dat 58%.

 

Buitenlandse diploma’s

Emmily Talpe wil dat Muyters meer actie onderneemt om anderstalige nieuwkomers aan de slag te krijgen. “Hij moet snel werk maken van een vlottere erkenning van buitenlandse diploma’s en competenties die elders verworven zijn, zodat meer hooggeschoolde nieuwkomers een job vinden”, zegt Talpe.

Muyters wijst er wel op dat Vlaanderen op het vlak van tewerkstelling van anderstalige nieuwkomers al goed scoort. “Na twee jaar heeft 47% van alle anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen een job. In Duitsland is dat 27%. In Zweden 19%”, zegt Muyters. “Het is niet zo die andere 53% in Vlaanderen hier werkloos is. Een deel van die groep is terug naar het buitenland. Een ander deel volgt nog een opleiding.”

Muyters geeft wel toe deze percentages alleen gaan over het aantal anderstalige nieuwkomers dat zich inschrijft bij de VDAB.

“Veel mensen geraken niet tot bij de VDAB, bijvoorbeeld omdat ze de organisatie niet kennen of omdat ze nog niet klaar zijn om werk te zoeken. Die mensen zitten niet in deze cijfers”, zegt Muyters.

Christof Willocx