Op 3 december vindt de laatste Ieperse gemeenteraad van 2018 plaats. Het is tevens de laatste gemeenteraad van de huidige meerderheid, vanaf januari neemt de bestuursploeg Open Ieper, sp.a en N-VA het over. Emmily Talpe wordt dan burgemeester. Op de gemeenteraad ligt onder meer het bestek van de herinrichting De Leet ter stemming voor. Ook de heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing 2019 en de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting wordt besproken. Raadslid Lannoo houdt een interpellatie over de versterking van Ieper als Vredesstad.

 1. Goedkeuring notulen van 5 november 2018.
 1. Goedkeuring agenda algemene vergadering van 6 december 2018 en aanduiden vertegenwoordiger.

 

 1. Collector overwelfde Ieperlee fase 4 – herinrichting De Leet – goedkeuring bestek en wijze van gunnen
 1. Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel langs de Langemarkseweg te Pilkem en herinrichting van het kruispuunt met de Pilkemseweg – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze – TD/2015/30 (projectnummer 21.705B)

 

 1. Goedkeuring schenkingen aan het Yper Museum 2018

 

 1. Agenda algemene vergadering vzw In Flanders Fields Museum dd. 13/12/2018 – standpuntbepaling.
 1. Heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing 2019
 1. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2019
 1. Hulpverleningszone Westhoek. Dotatie 2019. Kennisname.
 1. Ontwerpakte verkoop de Vitrinekast-Polenlaan 3/7. Goedkeuring
 1. Inkanteling Pas Partoe in de DVV Westhoek.
 2. Voorstellen om het imago van Ieper Vredesstad te versterken (Interpellatie Raadslid Lannoo)
 3. Vragen en antwoorden.