Vandaag vrijdag 25 januari 2019 is een historische dag voor onze stad, want voor het eerst in de Ieperse geschiedenis stelt een Ieperse coalitie haar beleidsplannen voor! Het nieuwe stadsbestuur vindt het belangrijk dat elke Ieperling weet wat de toekomst brengt voor onze mooie stad en haar deelgemeenten.

Ondanks de rooskleurige berichten in het verleden over de financiële toestand van de Ieperse stadskas, is de realiteit ontnuchterend. De financiële ruimte om te investeren is beperkt.
Deze vaststelling is een eerste belangrijke uitdaging voor het nieuwe stadsbestuur, want er zitten nog heel wat grote dossiers in de pijplijn zoals de heraanleg van de Leetzone, de dorpskernen van Boezinge en Vlamertinge, alsook de renovatie van de Lakenhalle.
We zullen slim en duurzaam moeten omgaan met de centen van de Ieperling.
Verwacht dus wel ambitie en geen dure prestigeprojecten.

Het is een ontwerpnota geworden met in totaal 205 actiepunten. Of we dit alles in 6 jaar kunnen realiseren? Neen, maar we zullen de bodem vruchtbaar maken, kiezen voor de lange termijn en de middelen voorzien om het mogelijk te maken, ook na deze bestuursperiode. Want zo ver reikt onze gezamenlijke ambitie.

Dé 8 krachtlijnen waarmee we voor Ieper aan de slag gaan:

 

1/ Een Ieper dat luistert. Dit stadsbestuur kiest resoluut voor de weg van de betrokkenheid en dialoog met de bevolking.

2/  Ieper een bruisende stad. Ieper wordt een moderne winkelstad, waar altijd iets te beleven valt. Hiertoe zetten we maximaal in op cultuurbeleving. Een kunstenhuis kan het hoogtepunt worden van die ambitie. We gaan tevens op zoek naar de meest geschikte locatie voor een openluchtzwembad, waarbij we de noden van het huidige overdekte zwembad niet vergeten. Naast de site van de toekomstige scholencampus nabij het VTI voorzien we extra ruimte voor sport en groen.

3/ Ieper als dé ondernemende stad in de Westhoek. Onze stad is de economische motor in de regio, wat zorgt voor kwaliteitsvolle jobs. Daarom maken we prioritair werk van extra bedrijfsruimte voor nieuwe investeringen. We ondersteunen hierbij zowel bestaande als nieuwe ondernemers.

4/ Een bereikbaar Ieper waar iedereen zijn weg vindt. Prioritair wordt een nieuw mobiliteitsplan opgesteld waarbij we op een slimme manier de actuele mobiliteitsuitdagingen aangaan zonder dat de auto taboe wordt. Er komt een inhaalbeweging voor het herstel en onderhoud van onze fiets- en voetpaden.

5/ Ieper kijkt naar de toekomst en vernieuwt. We zetten de stad op de digitale snelweg richting ‘slimme stad’.  Door gebruik te maken van moderne technologie willen we zorgen voor een meer klantvriendelijke dienstverlening,

6/ Een warm Ieper, dat iedereen kansen geeft en waar jong en oud samen leven. Als stad dragen we gelijke kansen voor iedereen hoog in het vaandel. In de strijd tegen (kinder)armoede willen we door een betere detectie kort op de bal spelen. Op middellange termijn willen we evolueren naar één goed uitgerust en modern dienstencentrum.

7/ We bouwen aan een Ieper waar het goed wonen is. De heraanleg van de Leet, het St.-Maartensplein en het Astridpark zal het sluitstuk vormen van de grote infrastructuurwerken in de stad, van de Rijselpoort tot aan de Veemarkt. De dorpskernen van Vlamertinge en Boezinge worden heraangelegd in nauw overleg met de bewoners. En ondertussen tekenen we ambitieuze plannen uit voor de ontwikkeling van de ‘strategische spie’: de zone tussen Rijselpoort en Dikkebusseweg.

8/ Een financieel gezonde stad met een missie. We voeren een realistisch en evenwichtig financieel beleid zonder de belastingen te verhogen. Ook op internationaal vlak wil Ieper haar verantwoordelijkheid nemen, in het bijzonder door haar titel van “Vredesstad” zicht- en tastbaar te maken.

Ieper en zijn 10 deelgemeenten vormen daarenboven één stad, maar hebben elk hun eigen karakter. Elke kern heeft zijn eigen prioriteiten en verdient een aanpak op maat. Dit zal zich weerspiegelen in een inspraaktraject en in het uitgewerkte beleid.

Emmily Talpe: “Deze stadscoalitie wil van inspraak een echt speerpunt maken. Het is dan ook logisch dat we deze beleidsnota eerst voorleggen aan de bevolking. We vragen hierbij ook hun concrete ideeën over wat er beter kan in hun buurt of dorp, want zij zijn daar onze beste ervaringsdeskundigen. Er zullen dus nog aanpassingen aan dit bestuursakkoord worden gemaakt voor zover die passen binnen het beleid en de financiële mogelijkheden. Uiteraard verwachten we ook dat de diverse belangengroepen en de oppositie dit doet. Daarna gaan we samen mét de administratie op basis van dit bestuursakkoord en mét de feedback van de Ieperlingen via onze bevraging het meerjarenplan opstellen met zeer concrete acties. De lancering van de bevraging gebeurt op 14 februari – let op de symbolische datum – onder de noemer “ik vraag het aan … de Ieperlingen”. 

 

De bevraging “Ik vraag het aan….de Ieperlingen” zal zowel digitaal (ook voor het eerst in Ieper) gelanceerd worden op de website www.ieper.be , als op papier bij alle Ieperlingen in de brievenbus, en dit vanaf 14 februari. Het is een bevraging waaruit de gedeelde liefde voor onze stad moet blijken: over alle leeftijds- gender- of partijgrenzen of voorkeuren heen.  Een uitgestoken hand om mee na te denken over de toekomst van onze mooie stad.  

 

Philip Bolle: : “De politieke samenstelling van dit bestuur deed hier en daar wat wenkbrauwen fronsen, maar de enthousiaste samenwerking en de confrontatie van ideeën leidde tot een zeer gedragen bestuursakkoord. Sommige schepenen kregen verrassende bevoegdheden, maar vooral op maat van hun ervaring, hun interesse of hun inspirerende visie. Zo halen we het maximum uit dit team en samen met onze ervaren diensten zullen we het beste van onszelf geven.”

Eva Ryde: “Bestuurservaring, frisse energie en nieuwe inzichten zijn samengesmolten in de gezonde ambities die we hier vandaag brengen. De realiteitszin, ernst en goesting die ieder van ons nu al in de groep brengt, werkt extra motiverend om voor de Ieperlingen in stad en deelgemeenten echt een verschil te maken. We voelen aan dat dit enthousiasme ook aanstekelijk werkt binnen onze diensten en bij de inwoners die we de afgelopen maand al beter mochten leren kennen. We staan als team met een luisterend oor klaar voor de uitdagingen voor elk stukje Ieper”

 

Emmily Talpe, Philip Bolle, Eva Ryde, Patrick Benoot, Ives Goudeseune, Valentijn Despeghel, Diego Desmadryl, Dimitry Soenen

 

Lees het volledige bestuursakkoord via:  https://www.ieper.be/bestuursakkoord-2