Het Nieuwsblad – 25 november

Het nieuwe bestuursakkoord wordt voorgesteld als een “doordachte, frisse aanpak van elk Iepers vraagstuk” en is het basisdocument voor dialoog met de Ieperlingen om tot een gedragen meerjarig beleidsplan te komen.

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) sprak gisteren van een historische dag. “Want voor het eerst in de Ieperse geschiedenis stelt een coalitie haar beleidsplannen voor. Het nieuwe bestuur met Open Ieper, SP.A en N-VA erft een stad in volle transitie met duidelijke uitdagingen.” “Ondanks de rooskleurige berichten in het verleden over de financiële toestand van de stadskas, is de realiteit ontnuchterend. De financiële ruimte om te investeren is beperkt. Er zitten nog heel wat grote dossiers in de pijplijn, zoals de heraanleg van de Leet, de dorpskernen van Boezinge en Vlamertinge en de renovatie van de Lakenhallen. We zullen slim en duurzaam moeten omgaan met de centen van de Ieperling. Verwacht in deze beleidsnota met 205 actiepunten wel ambitie, maar geen dure prestigeprojecten. Onze stad slaagde er de laatste decennia onvoldoende in om jonge gezinnen aan te trekken, wat resulteert in een dalend bevolkingsaantal. Prioriteiten zijn mobiliteit, voldoende ruimte om te ondernemen en de aanpak van de vergrijzing, gezinsverdunning en armoede. Na vier succesvolle herdenkingsjaren dient zich een nieuw hoofdstuk aan in onze toeristische sector met uitdagingen en opportuniteiten. Ieper moet een moderne winkelstad worden, waar altijd iets te beleven valt.”

Bij veel actiepunten moeten de mogelijkheden en de haalbaarheid nog worden onderzocht.

Gedeelde liefde voor stad

De Ieperlingen krijgen vanaf 14 februari de kans om hun zegje te doen over dit bestuursakkoord. “Symbolisch: vier maanden na de historische verkiezingen en de dag van de liefde, de gedeelde liefde voor onze stad. Wij kiezen resoluut voor betrokkenheid en dialoog, want onze inwoners zijn de beste ervaringsdeskundigen op het terrein. Niet alles kunnen we in zes jaar realiseren, maar we zullen de bodem vruchtbaar maken. 
Bestuursakkoord_beloften en onderzoeken