Ieper start met een proefproject om de Menenstraat 1 keer per maand in het weekend verkeersvrij te maken. Telkens in eerste weekend van de maand zal de Menenstraat tussen 14u en 18u afgesloten worden. Het proefproject loopt in de maanden april tot en met oktober.

In het weekend van  6 en 7 april is het zover:  Stad Ieper start een proefproject op en maakt op geregelde tijdstippen de Menenstraat verkeersvrij. Het gaat om één zaterdag en zondag per maand tussen 14u en 18u. Op die dagen zal het  doorgaande verkeer niet toegelaten zijn.  Het gemotoriseerd verkeer moet dan omrijden. De stad zal er over waken dat de verkeersafwenteling optimaal kan verlopen.

Het proefproject loopt dus 1 keer per maand tussen april en oktober. Daarna komt er een grondige evaluatie. Voor die evaluatie zal ook rekening gehouden worden met de mening van de bevolking want in de bevraging “Kvraagetaan …de Ieperlingen” zit ook een luikje over de Menenstraat.

Aan dit project is er veel overleg met de handelaars van de Menenstraat vooraf gegaan. Er was eerst een vergadering en daarna ook nog een schriftelijke bevraging. De handelaars zelf verkozen een maandelijkse afsluiting van 2 weekenddagen. Ze krijgen de mogelijkheid om op de verkeersvrije dagen hun waren ook op de voetpaden uit te stallen als ze dat willen.

Schepen van economie Diego Desmadryl: “In het bestuursakkoord, dat we met de nieuwe ploeg een paar maanden geleden voorstelden, zat het voorstel om één van onze mooiste straten in de binnenstad verkeersvrij te maken. We willen tonen waar we trots op zijn, ook aan de niet-Ieperlingen. We zijn in nauw overleg gegaan met de winkeliers en inwoners van de straat en het ‘gevoel’ zat goed. Ik wil de handelaars dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun constructieve inbreng. Met de lente voor de deur is dit het uitgelezen moment om van de Menenstraat af en toe een heuse winkelwandelstraat te maken. We staan open voor suggesties en gaan dit na dit proefproject dan ook aan een grondige evaluatie onderwerpen. Laat de zon en wandelaars maar komen. “