Het stadsbestuur van Ieper denkt dat een tunnel onder het kruispunt van de Noorderring met de Pilkemseweg in Ieper een oplossing kan bieden voor het drukke verkeer. “We willen in ieder geval dat het kruispunt wordt aangepakt”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). Samen met Voka, Iebeve en het Jan Yperman Ziekenhuis stuurde de stad een brief naar minister Ben Weyts met de vraag geld vrij te maken om het kruispunt aan te pakken.

Van de Pilkemseweg de Noorderring oprijden in Ieper is tijdens de spitsuren niet altijd even makkelijk. Het stadsbestuur meldt het probleem al jaren aan Vlaanderen, dat bevoegd is voor het kruispunt. “Er staan tijdens de spitsuren vaak files op de Pilkemseweg, soms tot aan Ter Waarde. Het gevolg is sluipverkeer op landelijke wegen naar de A19. Het verkeer zal nog toenemen door de ontwikkelingen op Ter Waarde en de Sint-Krispijnstraat.” Het stadsbestuur denkt dat een tunnel onder het kruispunt soelaas kan bieden. “Daarbij moeten we wel rekening houden met uitzonderlijk vervoer. Het zal aan de deskundigen zijn om dit goed te bekijken”, vindt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Verkeerslichten moeten verdwijnen

Uit onderzoek blijkt dat de verkeerslichten kunnen aangepast worden, waardoor de situatie zou verbeteren. “Maar dat is geen permanente oplossing”, beseft de burgemeester. Het stadsbestuur stuurde daarom samen met ondernemingsorganisaties Voka, Iebeve (Ieperse Bedrijvenvereniging) en het Jan Yperman Ziekenhuis een brief naar Vlaams minister Ben Weyts. “We vragen de minister geld vrij te maken om dit kruispunt aan te passen.”

Ondernemersorganisatie Voka West-Vlaanderen pleit al langer voor een tunnel. “Die is nodig voor een vlotte doorstroming langs as Kortrijk-A19-N38-Poperinge-Steenvoorde”, meent Jonas Plouvier. De belangenorganisatie stelt voor om verkeer dat op de Noorderring blijft onder het kruispunt te laten rijden. Het verkeer dat moet afslaan zou op het kruispunt blijven. “In ieder geval moeten de verkeerslichten verdwijnen. In latere fases kan ook de afrit van de A19 worden heringericht, zodat ook daar geen verkeerslichten meer nodig zijn.”

Jan Yperman Ziekenhuis

Ook het Jan Yperman Ziekenhuis wil een betere verkeersdoorstroming. “Deze vraag naar een heraanleg van het kruispunt staat los van een eventuele uitbreiding van het ziekenhuis”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne “Het Jan Yperman Ziekenhuis steunt elk initiatief dat de verkeersdoorstroming in de buurt van het ziekenhuis vlotter wil laten verlopen en de bereikbaarheid van ons ziekenhuis wil verhogen voor patiënten en bezoekers, medewerkers en artsen en niet het minst ook voor de dringende hulpverlening van en naar ons ziekenhuis. Verder vinden we een goede relatie met de buurtbewoners belangrijk en ook vanuit dat oogpunt steunen we elk initiatief om de verkeershinder in de buurt te beperken.”