Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) zal naast de aanpassingswerken aan de huidige N8 Ieper-Veurne een alternatief tracé voor de verbinding Ieper-Westkust onderzoeken. Dat blijkt uit haar antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid en burgemeester van Ieper Emmily Talpe (Open Vld). “Het regeerakkoord heeft de verbinding Veurne – Ieper als een groot project opgenomen. Met het oog op een degelijk ontsluiting van de Westhoek, zal ik een aanvullend onderzoek opstarten. Ik zal onderzoeken of de aanstelling van een bemiddelaar hier een oplossing kan bieden en/of de opstart van de procedure complexe projecten voor de verbinding Ieper – Veurne eerder aangewezen is”, aldus minister Peeters.

Open Vld-politica Emmily Talpe is al jarenlang pleitbezorger van een degelijke verbinding Ieper-Veurne. “Los van de broodnodige aanpassingen om de N8 verkeersveiliger en fietsvriendelijker te maken, is er ook het aspect van de ontlasting van de dorpen van langs de N8 én de economische groei van onze regio. Een alternatieve verbinding voor het doorgaand verkeer is hierbij cruciaal.”

In een schriftelijke vraag vroeg Talpe minister Peeters dan ook om, naast de initiatieven om de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de N8 te verhogen, stappen te zetten naar een alternatief tracé. Talpe verwees ook naar haar eerder voorstel om een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen, naar analogie van het dossier van de Oosterweelverbinding. Peeters reageerde positief en gaf aan een aanvullend onderzoek op te starten naar een alternatief tracé voor de verbinding Ieper-Veurne. Eén van de mogelijkheden is de opstart van een procedure complexe projecten.

De procesaanpak voor complexe projecten werd in 2015 gelanceerd door de Vlaamse overheid, met de bedoeling complexe projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo groot mogelijk draagvlak te realiseren. “De procedure voorziet begeleiding op maat en betrekt alle actoren alsook het brede publiek. Er wordt een alternatievenonderzoeksnota opgesteld die nagaat welke alternatieven er mogelijk zijn en wat de effecten zijn. Deze nota gaat ruimer dan milieukundig onderzoek maar neemt ook ruimtelijke en economische aspecten mee”, licht Talpe toe.

Ondernemersorganisatie Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen reageert enthousiast en stelde alvast een brief aan minister Peeters op waarin ze de opstart van een procedure complexe projecten voor de verbinding Ieper-Veurne bepleit. “De werkwijze van de procedure is toekomstgericht. Ze vertrekt niet vanuit knelpunten maar wel vanuit mogelijkheden. Deze vernieuwende procesaanpak integreert alle aspecten – ook de economische – en kan zo komen tot een allesomvattende oplossing voor dit dossier. Om de welvaart en ontwikkeling van een hele regio te garanderen, is het immers van essentieel belang dat er een vlotte en moderne verbinding tussen Ieper en de Westkust wordt gerealiseerd”, aldus Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen. De open brief werd mee ondertekend door Unizo West-Vlaanderen, het Jan Ypermanziekenhuis en door de Ieperse bedrijvenvereniging (IEBEVE).