Sinds 1 januari 2020 is het nieuwe taxidecreet van kracht. Daarmee wil de Vlaamse overheid méér en goedkopere taxi’s, als een volwaardig alternatief vervoersmiddel voor iedereen. In Ieper is het taxi-aanbod momenteel eerder beperkt. Op vandaag zijn er 20 voertuigen vergund.

Iepers burgemeester Emmily Talpe, tevens Vlaams parlementslid: “Tot 1 januari was het werkingsgebied van een taxi beperkt tot het grondgebied van de stad waar de taxi een vergunning had. Daardoor moest je als klant ook opdraaien voor de lege terugrit van de taxi, wat de prijzen omhoog duwde. Het nieuwe decreet geeft taxi’s meer bewegingsvrijheid. De minimum en maximumprijzen alsook de quota die het aantal taxi’s beperken tot 1 taxi per 1.000 inwoners zijn verdwenen.”

De taxisector krijgt dus eenvoudigere en meer uniforme regels. Dat brengt volgens burgemeester Talpe kansen met zich mee: “De drempel om in de taximarkt te stappen wordt lager, met de bedoeling dat er zo meer taxi’s komen, en dat die goedkoper worden. Momenteel is het taxi-aanbod in Ieper nog beperkt. Er zijn 20 taxivoertuigen vergund, terwijl het maximaal aantal toegelaten voertuigen tot vorig jaar 35 bedroeg. We zien wel dat de laatste vijf jaar al een evolutie is ingezet, mede door de herdenkingsperiode. Het aantal vergunde taxi’s in onze stad steeg van 4 voertuigen in 2014 naar 20 voertuigen nu. We merken in de realiteit evenwel dat niet alle 20 voertuigen voortdurend in Ieper worden ingezet. Men kan immers een vergunning aanvragen in meerdere steden.”

Ruimer publiek

Met het taxi-decreet wil de Vlaamse regering bekomen dat een ruimer publiek gebruik gaat maken van de taxi. “Het moet vanzelfsprekend worden om ’s nachts na een feestje de taxi naar huis te nemen”, licht Talpe toe. “In Ieper voerden we net om die reden ook al voordelige taxi-cheques in voor jongeren. Het nieuwe taxidecreet zou meer klanten moeten opleveren voor onze taxi’s. In het kader van het nieuwe mobiliteitsplan wil ik ook met de lokale taxisector in overleg gaan. Onder meer de huidige taxistandplaatsen zullen we herbekijken.”

Deelmobiliteit

Volgens Talpe is de opwaardering van het taxi-aanbod noodzakelijk voor de verdere uitbouw van deelmobiliteit. “Taxidiensten moeten daar een belangrijke speler in worden, zeker in regio’s zoals de Westhoek waar het openbaar vervoer beperkt is. Ook in de vervoerregio Westhoek wordt de rol van taxi’s meegenomen in de uitwerking van vervoer op maat.”

Uber

Met het nieuwe taxidecreet kunnen internetplatvormen zoals Uber, dat buiten de reguliere taxisector personenvervoer aanbiedt, voet aan de grond krijgen in de Westhoek.  Voor zover gekend heeft Uber op vandaag evenwel nog geen interesse getoond.