In Ieper worden de GFT-containers, oftewel de ‘groene bakken’ vanaf volgende week wekelijks opgehaald in plaats van tweewekelijks. Het bestuur besliste dat in het kader van de coronacrisis.

Het ophalen van het groenafval gebeurt in Ieper tweewekelijks, met uitzondering van de zomerperiode. Dan worden de groene bakken wekelijks opgehaald. Voor dit jaar zou die zomerregeling starten in de week van 18 mei, maar het college van burgemeester en schepenen besliste nu om dit te vervroegen. Concreet zal de ophaling van groente-, fruit- en tuinafval al vanaf 6 april wekelijks gebeuren, op dezelfde dag als de grijze container.

“De strikte coronamaatregelen in combinatie met de eerste lentedagen zorgen ervoor dat heel wat groene vingers gaan kriebelen, en terecht”, aldus schepen van Milieu Valentijn Despeghel. “We kregen als bestuur meermaals de vraag van onze inwoners waar ze met hun grasmaaisel naartoe kunnen. Daarom komen we nu met een oplossing. Afvalophaler Ieperrein zal vanaf  volgende week de groene bakken wekelijks ophalen. Zo geven we de Ieperlingen toch wat extra comfort in deze moeilijke tijden.”

Vandaag kondigde minister Zuhal Demir ook aan dat de recyclageparken vanaf 7 april onder strikte voorwaarden opnieuw open mogen. Afvalintercommunale IVVO bekijkt momenteel hoe ze dit in Ieper mogelijk kan maken. Burgemeester Emmily Talpe, bevoegd voor veiligheid: “Onder die voorwaarden valt onder meer dat de afstandsregels ten alle tijden bewaard moeten blijven en dat er geen samenscholingen plaatsvinden. De Vlaamse regering heeft de burgemeesters uitdrukkelijk gevraagd daarop toe te zien. Onze beslissing om de GFT-bak in Ieper nu al wekelijks te laten ophalen, komt hieraan ook tegemoet. We willen vermijden dat Ieperlingen de komende weken hun tuinafval massaal naar het groenpark brengen. Veiligheid en gezondheid primeren.”

Wie nog geen gft-container zou hebben, kan altijd contact opnemen met de klantendienst van IVVO  057. 214. 160

Thuiscomposteren

Schepen Valentijn Despeghel: “Tuiniers kunnen ook op onze stedelijke website en sociale media van de stad terecht voor extra composteringstips. Met enkele eenvoudige oplossingen kan je ervoor zorgen dat je de hoeveelheid tuinafval beperkt houdt.”  Zo kan je bijvoorbeeld het gras maaien met een mulchmaaier waardoor je geen grasmaaisel moet afvoeren.  Het gras blijft dan immers zeer fijn versnipperd liggen in je gazon.  Of je gaat aan de slag met een compostvat-of bak in je tuin. Meer tips om thuis te composteren vind je op www.ieper.be en via www.vlaco.be

Groot tuinafval

Wie grote hoeveelheden tuinafval (snoeihout) heeft, kan, zoals altijd, een beroep doen op de stedelijke groendienst die dit aan huis komt ophalen.  Dit gebeurt na telefonische afspraak 057.239.530.  Ophaling van groot tuinafval kost 50 EUR.

 

Sluikstorten

Intussen wil Stad Ieper nog eens benadrukken dat sluikstorten niet kan. Het achterlaten van grasmaaisel of snoeisel in wegbermen en grachten beschouwen we als sluikstorten.  Dat geeft namelijk aanleiding tot verstoppingen, groei van brandnetels en ongedierte. Het opruimen van dit afval is een extra last voor de stadsdiensten en betekent minder tijd voor nuttigere zaken. Wie betrapt wordt op sluikstorten, riskeert een gas-boete én een opruimkost!