Stad Ieper geeft uitvoering aan de opdracht van de federale overheid aan lokale besturen om op drukkere plaatsen een mondmaskerplicht in te voeren.

Sinds vorige week geldt de verplichting al voor de straten van het kernwinkelgebied en de winkelzones aan Rijselsepoort en Haiglaan, en in de omgeving van de Vis- en Kiekenmarkt. Burgemeester Emmily Talpe besliste nu om vanaf zaterdag 1 augustus de zone verder uit te breiden. Ook voor het Vandenpeereboomplein, het Sint-Maartensplein, Coomansstraat en op het stationsplein wordt het dragen van een mondmasker verplicht.

Burgemeester Emmily Talpe: “Een verplichting voor de volledige bebouwde kom komt er voorlopig nog niet, daarvoor voldoet de stad niet aan de voorwaarden gesteld door de gouverneur en de hogere overheid. De tweede golf heeft onze stad gelukkig nog niet bereikt maar we zijn bijzonder alert en zullen schakelen zodra nodig.”
Na overleg met de provincie wordt vanaf zaterdag ook een mondmaskerplicht van kracht op de drukkere plaatsen in het Provinciaal Domein De Palingbeek. Specifiek gaat het om de parking, het speelplein, het wandelpad naar het speelplein en het wandelpad naar de cafetaria.

 

Het Ministerieel Besluit dat deze week werd gepubliceerd legt tevens op dat lokale besturen de uren waarbinnen de mondmaskerplicht geldig is dienen te bepalen en afficheren. Stad Ieper stemt de afbakening van de uren af op de regelgeving rond sluitingsuren die geldt voor de horeca, met ’s avonds een half uur marge na sluitingstijd voor bezoekers die de horecazaken verlaten. Concreet zal de mondmaskerplicht in de aangeduide zones dus steeds van toepassing zijn van 6u ’s morgens tot 1u30 ’s nachts.

 

Zowel stad Ieper als de provincie zullen nu zo snel mogelijk aangepaste signalisatie aanbrengen op de vastgelegde locaties. Stad Ieper roept tot slot alle inwoners en bezoekers op om naast het dragen van een mondmasker ook alle andere geldende maatregelen tegen het coronavirus nauwgezet te blijven volgen.