Tegen 15 januari dienen lokale besturen locaties door te geven om als vaccinatiecentrum in te richten. Er mogen maximaal twee centra per eerstelijnszone zijn. In de Eerstelijnszone Westhoek zal dat in Ieper en Poperinge zijn. Stad Ieper stelt Sporthal 2 in de Leopold III-laan als vaccinatiecentrum voor.

Burgemeester Emmily Talpe: “We hebben grondig onderzocht welke Ieperse locatie het meest beantwoord aan de voorwaarden opgesteld door de Vlaamse Overheid. Sporthal 2 voldoet aan de verschillende criteria. Ideaal is het uiteraard niet omdat we een gedeelte van onze sportinfrastructuur moeten opgeven, maar dit is de beste locatie gebleken. Zo snel mogelijk iedereen gevaccineerd krijgen en ons normale leven terug oppikken, is prioritair. De sporthal is makkelijk bereikbaar met de wagen, te voet en met de fiets. Voor een betere toegang met het openbaar vervoer nemen we het vaccinatiecentrum ook op in de lus van de centrumbus. Zo zal er elke 15 minuten een bus rijden die verbinding maakt met de Grote Markt en het station, waar aansluiting met andere buslijnen kan worden gevonden. Het vaccinatiecentrum in onze stad zal immers niet alleen Ieperlingen vaccineren maar ook een pak inwoners uit omliggende steden en gemeenten.”

Vaccinatiecentra in de Eerstelijnszone Westhoek
Er mogen maximaal twee vaccinatiecentra per eerstelijnszone ingericht worden. In de Eerstelijnszone Westhoek zal dat in Ieper en Poperinge gebeuren, beide wijzen hiervoor een deel van hun sportinfrastructuur aan. Dat betekent dat de inwoners uit Heuvelland, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke voor hun vaccin in Ieper of Poperinge terecht zullen kunnen. De verdeling over de centra dient nog uitgewerkt en meegedeeld worden door de hogere overheid.

Keuze voor Sporthal 2
Er werd nauwkeurig onderzoek gedaan naar de best mogelijke locatie om als vaccinatiecentrum in te richten. Emmily Talpe: “Zo’n centrum dient aan een aantal specifieke voorwaarden te voldoen zoals onder meer: vlot bereikbaar met alle vervoersmodi en de ruimte voldoende groot en toegankelijk om alles vlot en veilig te organiseren. Teneinde de inwoners te registreren is ook een stabiele internetverbinding nodig. Meerdere locaties werden aan de criteria afgetoetst.”

Onder meer één van de loodsen van de kazerne werd onderzocht, maar bleek na contactname geen haalbare piste. Sporthal 2 in de Leopold III-laan voldoet wel aan de gestelde voorwaarden en is ook bij veel Ieperlingen en mensen uit de ruimere regio gekend. De impact op de geplande bezetting in de sporthal wordt in kaart gebracht, en er zal maximaal gezocht worden naar alternatieven voor gebruikers en sportclubs.

Inrichting Iepers vaccinatiecentrum

Emmily Talpe: “De Technische dienst van Stad Ieper maakte aan de hand van de richtlijnen vanuit de Vlaamse Overheid reeds een getailleerd plan op voor de inrichting van Sporthal 2 als vaccinatiecentrum. Er kunnen 4 vaccinatielijnen opgesteld worden. Volgende week wordt met de concrete opbouw gestart. Eens dit rond is, volgt er een testperiode zodat alles vlot kan verlopen wanneer het centra wordt geopend voor de vaccinaties. Wat betreft het operationele is het nu evenwel nog wachten op het draaiboek van de hogere overheid.”

Communicatie

Via www.ieper.be/vaccineren vind je binnenkort alle info over het Ieperse vaccinatiecentrum. Stad Ieper zal in samenwerking met de zorgraad van de Eerstelijnszone Westhoek en alle steden en gemeenten van de zone zo snel mogelijk de praktische organisatie opstarten waaronder een oproep voor vrijwilligers om in de centra ingeschakeld te worden.