Bron: VILT

 

Ons land kocht in 2019 365.000 ton duurzame soja aan en daarmee zijn we één van de koplopers in Europa. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits op een vraag van Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open-Vld). “Deze feiten nuanceren het negatieve verhaal dat vaak wordt verteld”, reageert het parlementslid.

Landbouw, en voornamelijk de vlees- en zuivelsector, wordt vaak geviseerd in de klimaatopwarming en de ontbossing van het Amazonewoud. “De berichtgeving daarover is niet altijd evenwichtig of in functie van de Vlaamse realiteit”, zegt Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open-Vld).

Het rantsoen van Vlaamse runderen bestaat hoofdzakelijk uit ruwvoeder zoals graskuil, maïskuil …, al dan niet aangevuld met krachtvoeders afhankelijk van de diercategorie. Sojaproducten behoren tot de groep krachtvoeders. Het ruwvoeder dat verstrekt wordt aan runderen, is dan ook sojavrij.

“Het procentuele aandeel van België aan rechtstreekse invoer van sojaschroot en sojabonen vanuit Brazilië in de totale Braziliaanse export van deze producten voor de periode 2015-2019, is zeer klein”, aldus minister van Landbouw Hilde Crevits. “Al  houden deze cijfers geen rekening met indirecte invoer in België vanuit Brazilië via andere lidstaten, zoals Nederland.”

Dankzij het actieplan alternatieve eiwitten wordt ook ingezet op de aankoop van maatschappelijk verantwoorde soja, die niet afkomstig is van boeren die het Amazonewoud kappen, slavenarbeid gebruiken of gronden van de inheemse bevolking bedreigen. De Belgian Feed Association (BFA) koopt sojacertificaten aan via verschillende standaarden zoals RTRS ‘Round Table on Responsible Soy), CRS (Certified Responsible Soya) en SFAP non conversion (Sustainable Farming Assurance Programme). De totale groep van verschillende duurzame sojacertificaten maakt samen het programma ‘maatschappelijk verantwoorde soja’ (mv-soja) van BFA.

“In 2019 werd er 365.000 ton duurzame soja aangekocht”, aldus minister Crevits. “De mv-soja certificaten die aangekocht worden, vallen onder het systeem van Area Mass Balance. Dit betekent dat de soja die verwerkt wordt in het Belgisch mengvoeder geen directe fysieke link heeft met de mv-soja, maar wel dat de soja die in het voeder verwerkt wordt, afkomstig is uit de regio’s waar eveneens de duurzame soja geteeld en gecertificeerd wordt. Het is echter niet gekend wat hierin het aandeel van maatschappelijk verantwoorde soja is die specifiek vanuit Brazilië naar Vlaanderen wordt geëxporteerd.”

Volgens minister Crevits dekt die 365.000 ton mv-soja het voederverbruik nodig voor de consumptie van dierlijke producten op de Belgische markt en het diervoeder dat wordt uitgevoerd naar Nederland. “Ons land behoort volgens de European Soy Monitor naast Noorwegen en Nederland tot de drie koplopers”, besluit minister Hilde Crevits.

“Deze cijfers nuanceren alvast het negatieve verhaal dat vaak wordt verteld”, reageert Vlaams parlementslid Emmily Talpe. “Volgens sommigen zijn de Vlaamse nutsdierenhouders door het gebruik van soja in hun eentje verantwoordelijk voor de ontbossing van het Amazonewoud en dus voor een mondiaal probleem. Dit gaat uiteraard veel te ver, wat niet wil zeggen dat er helemaal geen werk meer op de plank ligt. Er is altijd ruimte voor verbetering.”

Bron: Eigen verslaggeving VILT