Als je de meer dan 70.000 mensen die lid zijn van de Open VLD zou vragen waarom ze precies lid zijn, zou je zo veel verschillende antwoorden krijgen als er leden zijn. Sommige redenen zijn beter dan andere. Er zijn véél goede redenen om lid te worden van de Open VLD.

Wij geven er alvast 10 !

1. Je geeft gestalte aan het liberalisme

Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen vormen de liberale beginselen. Deze zijn vastgelegd in de Beginselverklaring en Novemberverklaring van de Open VLD. Door lid te worden, onderschrijf je deze uitgangspunten.

2. Jouw stem telt

De Open VLD is een democratische vereniging waarin iedere stem telt. Als lid praat je mee én beslis je mee. Je kan het afdelingsbestuur mee kiezen, de lijstsamenstelling mee bepalen, de nationale voorzitter mee verkiezen… Bovendien kunnen in geen enkele andere partij de leden zo makkelijk beslissen een congres te houden, waar de standpunten worden ingenomen die de partijtop moet naleven.

3. Je kunt zelf actief zijn in de partij

Als Open VLD-lid kun je actief worden in bestuurlijke of politieke functies. Bijvoorbeeld als lid van de gemeenteraad, bestuurslid van uw afdeling of lid van het lokale campagneteam. Zo kun je jouw talent inzetten en ambities vormgeven.

4. Je blijft op de hoogte

Open VLD-leden worden op de hoogte gehouden van wat er speelt. Zo ontvang je tweemaandelijks het VLD-Magazine en kun je je abonneren op de wekelijkse digitale nieuwsbrief met daarin actualiteit uit de verschillende fracties en de partij. Daarnaast is er ook de het huis-aan-huis-blad van de Open VLD: ‘De Lokale Burgerkrant’. Deze krant wordt periodiek uitgegeven door meer dan 300 VLD-afdelingen en valt jaarlijks in maar liefst 8 miljoen brievenbussen.

5. Kadervorming en werkgroepen

Als lid van de Open VLD kun je deelnemen aan kadervormingen en werkgroepen. Het aanbod is zeer gevarieerd. Van inhoudelijke cursussen over het liberalisme tot trainingen in vergader- en discussietechnieken.

6. Je bouwt aan een (nieuw) netwerk

Tijdens bijeenkomsten en vergaderingen ontmoet je lokaal, regionaal en nationaal vele nieuwe mensen, die net als jou geïnteresseerd zijn in de politiek en daar grosso modo hetzelfde over denken. Zo bouw je een inspirerend netwerk op.

7. Je ondersteunt onze politici

Als lid van de Open VLD uit je jouw sympathie voor onze partij en voor de werkzaamheden van onze politici in gemeenteraden, fracties, parlementen en regeringen.

8. Je geeft financiële armslag

Leden vormen de belangrijkste bron van inkomsten en geven de organisatie de nodige financiële armslag om goed te kunnen functioneren en dus om goede politiek te bedrijven.

9. Een kijkje achter de schermen

Als nieuw lid kan je deelnemen aan de welkomstdag die eenmaal per jaar wordt georganiseerd. De rondleiding start op het partijsecretariaat in de Melsensstraat in Brussel en gaat dan verder naar het Vlaams of federaal Parlement.

10. Actief deelnemen aan het debat

Ieder lid heeft de mogelijkheid actief deel te nemen aan de vele bijeenkomsten die binnen de partij worden georganiseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld de vier ‘Pijlers voor de Toekomst’ en de vele bijeenkomsten en congressen.

Wil U mee helpen aan de uitbouw van Open Vld Ieper?

Sluit dan nu aan bij Open Vld Ieper.
Voor 12.50 EUR per jaar maakt u deel uit van een ledenbeweging met nationaal meer dan 70.000 leden die vernieuwing hoog in haar vaandel voert.

Bezorg mij uw gegevens op emmilytalpe@hotmail.com en ik bezorg u zo snel mogelijk de nodige informatie alsook een overschrijvingsformulier.

Na ontvangst van de betaling registreert de nationale ledendienst de lidmaatschapsgegevens en bezorgt zij u de effectieve lidkaart en brengt Open VLD Ieper op de hoogte van het nieuwe lidmaatschap.