Gemeenteraad Ieper – Emmily Talpe: “Het is onbegrijpelijk dat men dit niet integreert in het project tot heraanleg van de Leet, het Astridpark en haar omgeving. Een goed huisvader zou wachten om een trap te vervangen, wanneer binnenkort het volledige huis wordt gerenoveerd. Het gaat hier over meer dan 600.000 euro belastinggeld dat geïnvesteerd zal worden in de realisatie van een toegang tot de feestzaal.”

Half juni verscheen in de pers een artikel getiteld “onbekende vleugel van kathedraal wordt feestzaal”. Het artikel duidde dat het stadsbestuur de Proosdij- en Kapittelzaal in de Sint-Maartenskathedraal wil openstellen voor het grote publiek.
Op vandaag wordt de Proosdijzaal al gebruikt door de Academie voor lessen en kleine concerten.
Maar de plannen voor de toekomst zijn ambitieus, men wil de zaal gebruiken voor allerlei evenementen, recepties, trouwfeesten en dit met een geschatte beschikbaarheid tot zo’n 200 man.

Er is echter een praktisch probleem, de toegankelijkheid. Op vandaag moet je via de kathedraal naar binnen en is de toegang beperkt nl. via een binnentrap.
Men wil nu dus een extra toegang aanbouwen, waar een ruime lift en ook sanitair aanwezig zou zijn. Kostenplaatje: ruim 600.000 euro uit de portemonnee van de Ieperling.

Een eerste bedenking betreft het beleidsmatige, en dan meer bepaald de situering van dit project binnen de vooropgestelde heraanleg van de leetzone. Na de herdenkingsperiode 14 -18 wil stad Ieper de Leet en haar omgeving her aanleggen. Het is de bedoeling dat er één harmonisch geheel ontstaat, één project met een visie aldus, en geen lappendeken van realisaties. Maar voor deze toegang wil men niet wachten tot 2018.
Onbegrijpelijk, want de impact op de omgeving zal niet miniem zijn. Het ontwerp dat de zegen kreeg van de kerkfabriek is geen discrete extra toegang maar een immens modern kubustisch aanhangsel dat héél aanwezig zal zijn in de omgeving en het lapidarium volledig zal insluiten. En dit los van het feit dat het esthetisch totaal vloekt met de statische, verfijnde gothische stijl van de kathedraal.

Gezien het kostenplaatje, dringt Open Vld ook aan om op zoek te gaan naar alle mogelijke synergiën, zodat deze investering alle Ieperlingen ten goede komt. Wij denken bijvoorbeeld aan een gemeenschappelijke liftkoker, indien het stadsbestuur in 2018 zou kiezen voor een ondergrondse parking. Ook het sanitair kan dan via de koker toegankelijk worden gesteld voor een breder publiek. Maar er zijn ongetwijfeld nog tal van andere financieel interessante mogelijkheden. Elke goede huisvader zou wachten met een trap te vervangen, wanneer binnenkort het volledige huis wordt gerenoveerd.

En wat met de toegankelijkheid voor alle Ieperlingen? Men kan wel stellen dat het absoluut de bedoeling is dat er ook niet-kerkelijke evenementen zullen kunnen plaatsvinden maar dit is geen evidentie. De link met de “kerk” is heel aanwezig en zal voor velen een drempel zijn.
Er zal een aanzienlijke bedrag van het belastinggeld van alle Ieperlingen geïnvesteerd worden dus moet er toch gewaakt worden dat iedereen er gebruik van kan en wil maken.Wie zal er overigens beslissen welk evenement wél kan plaatsvinden en welk evenement niet? De kerk en “feestzaal” zijn eigendom van de kerkfabriek. In het bewuste artikel liet Deken Hemeryck al duidelijk weten dat een receptie na een huwelijk met open armen wordt ontvangen maar dat ze een avondfeest met luide muziek liever niet zien komen.