Gemeenteraad Ieper – Op 19 mei 2014 besliste het Ieperse schepencollege om de straatverlichting ‘s nacht te doven: 7 op 7 en van 23 uur tot 6u. Door het strooiplan als maatstaf te nemen, zijn ook de wijken en zijstraten in het centrum voortaan in duisternis gehuld en worden de gladde wegen in de winter nu nog gevaarlijker.

Open Ieper hekelde reeds meermaals de keuzes die gemaakt werden in het doofbeleid en nam begin 2015 nog een steekproef af bij meer dan 200 gezinnen:
Bijna 2 op 3 Ieperlingen vindt het doven van de openbare straatverlichting geen goeie beslissing en benadrukt de gevaarlijke toestanden voor voetgangers en fietsers en het gestegen onveiligheidsgevoel.

Het schepencollege wou tot op heden geen enkele bijsturing in overweging nemen. Er zou eerst een evaluatie gebeuren. Maar toen duidelijk werd dat deze evaluatie dreigde op de lange baan geschoven te worden, interpelleerde Emmily Talpe de bevoegde schepen Stephaan De Roo.

Emmily Talpe: “Met de herfst voor de deur en de wetenschap dat een bijsturing ook technische aanpassingen zal vergen en dus tijd in beslag zal nemen, is het vijf voor twaalf om het huidige doofbeleid te evalueren en tot bijsturing over te gaan. Wij pleiten alvast voor een forse daling van het aantal doofuren. Ook dimmen of alternerende verlichting dient overwogen te worden zeker in wijken en centrumstraten.”
Schepen Stephaan De Roo engageerde zich om in oktober of november een voorstel van bijsturing voor te leggen aan de gemeenteraad. Open Ieper hoopt dat de bijsturingen een merkelijke verbetering zullen zijn.

Emmily Talpe: “Besparingen kunnen zeker nuttig en nodig zijn maar moeten redelijk zijn. Met het huidige doofbeleid bespaart Ieper zo’n 105.000 euro of 3 euro per inwoner. Is het sop de kolen waard? Met een aanpassing naar 4 op 7 dagen en een inkrimping in aantal uren bespaart Ieper nog steeds enkele tienduizenden euro’s en krijgt de Ieperling de veiligheid en comfort waar zij belastingen voor betalen. Ieper ambieert centrumstad te worden… een bruisende stad zet je om 23u niet in het donker.”

(gemeenteraad Ieper 07/09/2015)