De Proosdijzaal is een zaal in de zijvleugel van de kathedraal. In de voorbije jaren werd er al flink wat geld in gepompt, met onder meer nieuwe kleedruimtes en een bar. Maar tot dusver vinden er enkel orgellessen en koorrepetities plaats, terwijl de ambitie van de kerkraad verder reikt. Zo zouden een extra ingang – met lift – en sanitair de zaal geschikt maken voor concerten, exposities, babyborrels en trouwrecepties. Niet goedkoop, en dus hoopt de kerkraad dat de stad geld op tafel legt.

Maar de oppositie heeft alvast de nodige bezwaren, zowel praktisch als principieel.

“Binnenkort wordt het gebied rond de Leet heraangelegd”, zegt Emmily Talpe (Open Ieper).

“Een goede huisvader zou geen trap vervangen als de renovatie van het hele huis op de planning staat. Je kan het project van de Proosdijzaal dus beter integreren in die heraanleg van de Leet. Maar het moderne zaalontwerp dat nu de zegen kreeg van de kerkfabriek, vloekt vierkant met de stijl van de kathedraal. En dan vragen we ons ook af in welke mate niet-kerkelijke evenementen welkom zouden zijn in de vernieuwde Proosdijzaal, zeker als we hier publieke middelen voor aanwenden.”

Fractieleider Jan Breyne (CD&V) verzekerde de raadsleden dat het wel degelijk de bedoeling is om de afgewerkte Proosdijzaal toegankelijk te maken voor álle Ieperlingen. “Logisch ook, als je die ingrepen met gemeenschapsgeld betaald”, klonk het vanuit de oppositie. “Al moet je wel rekening houden met de eigenheid van de zaal en het karakter van bepaalde evenementen.”

Bron: Het Laatste Nieuws, 10 september 2015.